News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบสานประเพณี “รับน้องขึ้นดอย” “ลูกจ๊างขึ้นดอย ปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ”

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบสานประเพณี “รับน้องขึ้นดอย” “ลูกจ๊างขึ้นดอย ปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 กว่า 18,000 คน เดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นี้ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้ช่วยอธิการบดี และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวเรื่อง "มช. นำลูกช้าง ปี 1-3 สืบสานประเพณี “รับน้องขึ้นดอย” วันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 2565" 

  รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า   ประเพณีการนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือ “รับน้องขึ้นดอย” เป็นประเพณีที่ดีงามที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา จวบจนปัจจุบัน         ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา อยู่ในช่วงสถานการณ์ของโควิด-19 รับน้องขึ้นดอยจึงมีการปรับรูปแบบกิจกรรมโดยนำผู้แทนนักศึกษาแต่ละคณะขึ้นรถไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความปลอดภัยสำหรับการรับน้อง ขึ้นดอยในปีนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ด้วยแนวคิดหลัก "ลูกจ๊างขึ้นดอย ปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ" โดยจะนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนา รวมระยะทางกว่า 12 กิโลเมตร เพื่อความเป็นสิริมงคลและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สานต่อประเพณีอันดีงาม         รับน้องขึ้นดอย 2565 จะเริ่มตั้งแต่เวลา 04.00 น. ขบวนเสลี่ยงช้างแก้ว จะออกเดินนำขบวนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะผู้อัญเชิญ ตามด้วยคณะเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะการสื่อสารมวลชน เวลา 06.30 น. จะเป็นช่วงพิธีเปิด โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นางสาวศุทธินี ทัพผดุง ตัวแทนสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและลั่นฆ้องชัยถือว่าประเพณีลูกช้างขึ้นดอยนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพได้เริ่มขึ้น แล้วอย่างเป็นทางการ จากนั้น เวลา 07.00 น. ขบวนรับน้องขึ้นดอย มช. จะเริ่มเคลื่อนออกจากประตูหน้ามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ขบวนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักศึกษาเก่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะมนุษยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลันานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิจิตรศิลป์         ขบวนงานประเพณีลูกช้างขึ้นดอยนี้นักศึกษาแต่ละคณะผู้ร่วมขบวนต่างพร้อมใจสวมชุดพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมของล้านนา โดยขบวนจะเริ่มเดินออกจากประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่ถนนห้วยแก้ว แล้วมุ่งหน้าเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เมื่อถึงจุดหมายปลายทางนักศึกษาจะได้สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ พร้อมกันนี้ได้มีพิธีทอดผ้าป่า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกช้าง แล้วเดินทางกลับด้วยรถตู้ที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้        ในด้านการดูแลความปลอดภัยเป็นประเด็นที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างมาก โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาช่วยดูแลด้านการจราจร การรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ เอกชน ในการตั้งจุดสวัสดิการและจุดพยาบาลจำนวน 15 จุดตลอดระยะทาง คอยดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักศึกษา ซึ่งทุกจุดจะมีทีมแพทย์ พยาบาล นักศึกษาอาสาสมัครปฐมพยาบาลที่ผ่านการอบรม พร้อมรถพยาบาลของโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ที่มาร่วมดูแลอย่างทั่วถึง       อีกประเด็นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก คือ การรณรงค์รับน้องปลอดเหล้า จึงขอความร่วมมืองดดื่ม และไม่นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท เข้ามาในกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัย       รับน้องขึ้นดอยในปีนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ประมาณ 18,000 คน รวมทั้งนักศึกษาในชั้นปีอื่นๆ นักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รวมกว่า 25,000 คน ขอความร่วมมือรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่กลับมาร่วมให้กำลังใจน้องๆ ไม่นำรถส่วนตัวเข้าร่วมกิจกรรมโดยรถที่จะขึ้นดอยได้จะเป็นรถที่เดินทางร่วมกันได้หลายที่นั่ง และได้ลงทะเบียนรับใบอนุญาตแล้วเท่านั้น เพื่อป้องกันการจราจรติดขัด โดยสามารถลงทะเบียนรับใบอนุญาตได้ที่สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ http://cmu.to/regalumni และรับใบอนุญาตได้ที่สมาคมนักศึกษาเก่าฯ มช. ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน เวลา 10.00 -16.00 น เป็นต้นไป        ทั้งนี้ ในวันดังกล่าวจะมีนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จึงขอความกรุณาผู้สัญจร โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปยังวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 03.00-15.00 น. และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้.

เขียนเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2565 15:27:04 น. (view: 54)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง