News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

องคมนตรี ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 และร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “โครงการหลวง 2565”วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.00 น. มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดการประชุม การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงาน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยประสานงานของคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง 39 แห่ง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิโครงการหลวง โดย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้มอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอย่างยั่งยืน ให้แก่หน่วยงานปฏิบัติ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำ    แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่สูงของประเทศอย่างทั่วถึง   ด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง โดยไม่เกิดความซ้ำซ้อนการทำงาน ใช้งบประมาณคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

 

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน องคมนตรีได้เดินทางไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “โครงการหลวง 2565” ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงได้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2565 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ การจัดงานประจำปีของโครงการหลวง เริ่มทดลองจัดงานครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2523 ณ สวนอัมพร ในชื่องานเกษตรหลวง และปีต่อมาโครงการหลวงจึงเริ่มจัดตั้งหน่วยจัดการการตลาด เพื่อช่วยบริหารจัดการผลผลิตของเกษตรกร จำหน่ายแก่ประชาชน ในปี พ.ศ. 2548 พืชอาหารโครงการหลวงผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย ตั้งแต่ระดับไร่นาจนถึงโรงงาน เน้นการใช้สารชีวภัณฑ์ ไม่ก่อเกิดอันตรายต่อทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม               โครงการหลวงได้กำหนดจัดงานประจำปี ๆ ละ 2 ครั้ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพฯ โดยการจัดงานที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 และจัดต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ ในชื่อ งานโครงการหลวง 2565 นับเป็นครั้งที่ 34 ของการจัดงานที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งการเรียนรู้ ความสนุกสนาน และความเพลิดเพลิน อาทิ นิทรรศการ “ถอดรหัส จากเขา สู่เรา” การจัดแสดงนวัตกรรมพันธุ์พืชใหม่ แบบจำลองการปลูกพืชในระบบวนเกษตร การสาธิตงานหัตถกกรรมพื้นที่สูง นอกจากนี้ยังมีการจัดมุมพิเศษเพื่อการถ่ายภาพกับทุ่งเอเดลไวส์ ดอกไม้สายใยรัก ไร่ชาขั้นบันได การแสดงดนตรีจิตอาสา และการแสดงของชนเผ่าต่าง ๆ

นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายผลิตผล และผลิตภัณฑ์โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์ ผลิตภัณฑ์ดอยคำ รวมกว่า 800 รายการ ภายใต้แนวคิด สุขภาพดี ชีวีสุขสันต์ กับผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ที่ทรงคุณค่า ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค ดีต่อเกษตรกรชาวเขาผู้ผลิต สร้างอาชีพเกษตรบนพื้นที่สูงที่มีความมั่นคง

เขียนเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2565 16:30:02 น. (view: 62)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง