News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

แมสคอม มช. เปิด “อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร” มุ่งเป้าสู่สถาบันการศึกษาด้านสื่อสารมวลชนแบบบูรณาการชั้นนำ

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2565) ที่คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์

ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานคณะกรรมการอำนวยการ

คณะการสื่อสารมวลชน เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน

ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center: CIC) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน

พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน ร่วมในพิธีฯ           อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) ดำเนินการก่อสร้างตามยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของ

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ต้องการเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสาร เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยภายในอาคารแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้           ชั้น G ประกอบด้วย 1) ห้องบันทึกเสียง Pod Cast จำนวน 4 ห้อง 2) ห้อง Sound Mixing ระบบเสียง 7.1 Surround 360 องศารอบทิศทาง และ 3) ห้องบันทึกเสียงขนาดใหญ่แบบครบวงจร           ชั้น 1 ประกอบด้วย 1) ห้อง Live Studio (Green Screen) ขนาด 160 ตารางเมตร

2) ห้อง Performance Studio ขนาด 67 ตารางเมตร และ 3) ห้องสำนักข่าวอ่างแก้ว และห้องประชุม

15 ที่นั่ง           ชั้นลอย ประกอบด้วย ห้อง Learning Space เป็นพื้นที่สำหรับนักศึกษาในการอ่านหนังสือ

หรือประชุมหารืองานต่าง ๆ           ชั้น 2 ประกอบด้วย 1) สำนักงานศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร ประกอบด้วย สำนักงาน ห้องผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร ห้องรองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร และห้องประชุมเล็กขนาด 10 ที่นั่ง 2) ห้อง Production สำนักงานศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร ประกอบด้วย ห้องตัดต่อเสียง ห้องตัดต่อภาพเคลื่อนไหว ห้องสตูดิโอถ่ายภาพนิ่ง และห้องประชุมขนาดเล็ก 8 ที่นั่ง และ 3) ห้องประชุมใหญ่ ขนาด 20 ที่นั่ง             ชั้น 3 ประกอบด้วย ห้อง Auditorium ขนาด 120 ที่นั่ง ระบบเสียง 7.1 Surround 360 องศารอบทิศทาง มีเก้าอี้เธียเตอร์สำหรับคนถนัดซ้าย และหลังม่านเวทีเป็นกระจกบานใหญ่ สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่งดงามของอ่างเก็บน้ำตาดชมพูได้           รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน กล่าวว่า การจัดสรรพื้นที่ทั้งหมดภายในอาคารเป็นไปเพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการวิชาการด้านการสื่อสารแก่นักศึกษาของคณะ ภายใต้เป้าหมายที่ต้องการให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการบูรณาการสื่อต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย รวมถึงการให้บริการวิชาการด้านการสื่อสาร และการประกอบกิจกรรมหรือโครงการที่ตอบโจทย์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่           ขณะเดียวกันยังตั้งเป้าให้อาคารแห่งนี้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมด้านการสื่อสารให้แก่ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ และการให้คําปรึกษาด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยผลักดันให้คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาด้านการสื่อสารชั้นนําได้อย่างเต็มศักยภาพตามเป้าหมายที่วางไว้           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5394 2713           สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปันIMG 0497IMG 0504IMG 0502IMG 0512IMG 0528IMG 0530IMG 0533IMG 0537IMG 0538IMG 0540IMG 0541IMG 0546IMG 0547IMG 0556IMG 0567IMG 0570IMG 0571IMG 0574IMG 0581IMG 0583IMG 0589IMG 0597IMG 0602IMG 0625IMG 0639IMG 0643IMG 0657IMG 0666IMG 0667IMG 0668IMG 0673IMG 0683IMG 0686IMG 0689IMG 0699IMG 0709IMG 0713 

เขียนเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2565 17:23:06 น. (view: 6319)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง