News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ลูกช้าง มช. สืบสานประเพณี “รับน้องขึ้นดอย”

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบสานประเพณี “รับน้องขึ้นดอย” “ลูกจ๊างขึ้นดอย ปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 กว่า 18,000 คน เดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565

            ประเพณีการนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือ  “รับน้องขึ้นดอย” เป็นประเพณีที่ดีงามที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2507 เป็นต้นมา จวบจนปัจจุบัน            สำหรับปี 2565 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ด้วยแนวคิดหลัก "ลูกจ๊างขึ้นดอย ปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ" โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนา รวมระยะทางกว่า 14 กิโลเมตร เพื่อความเป็นสิริมงคลและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สานต่อประเพณีอันดีงาม            รับน้องขึ้นดอย 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา  04.00 น. ขบวนเสลี่ยงช้างแก้ว ออกเดินนำขบวนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะผู้อัญเชิญ ตามด้วยคณะเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะการสื่อสารมวลชน เวลา 06.30 น. เป็นช่วงพิธีเปิด โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นางสาวศุทธินี        ทัพผดุง ตัวแทนสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและลั่นฆ้องชัยถือว่าประเพณีลูกช้างขึ้นดอยนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ จากนั้น เวลา 07.00 น. ขบวนรับน้องขึ้นดอย มช. ได้เริ่มเคลื่อนออกจากประตูหน้ามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ขบวนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักศึกษาเก่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะมนุษยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลันานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิจิตรศิลป์         ขบวนงานประเพณีลูกช้างขึ้นดอยนี้นักศึกษาแต่ละคณะผู้ร่วมขบวนต่างพร้อมใจสวมชุดพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมของล้านนา  โดยขบวนเริ่มเดินออกจากประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่ถนนห้วยแก้ว แล้วมุ่งหน้าเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เมื่อถึงจุดหมายปลายทางนักศึกษาได้สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ พร้อมกันนี้ได้มีพิธีทอดผ้าป่า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกช้าง แล้วเดินทางกลับด้วยรถตู้ที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ด้วยความปลอดภัย             รับน้องขึ้นดอยเป็นกิจกรรมสำคัญที่มีพี่ๆ ศิษย์เก่า กลับมาระลึกถึงภาพความทรงจำกับเรื่องราวการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ และร่วมให้กำลังใจน้องๆ ได้เดินขึ้นถึงเป้าหมายเพื่อนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และเป็นความประทับใจที่ชาว มช. รุ่นแล้วรุ่นเล่า ได้ส่งต่อประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่คู่มหาวิทยาลัยสืบไป 

เขียนเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2565 12:22:04 น. (view: 246)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง