News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันส้วมโลก ( World Toilet Day ) ประจำปี 2566

 ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ วันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันส้วมโลก (World Toilet Day; WTD) เพื่อเรียกร้องให้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับวิกฤตด้านสุขอนามัยและจัดการด้านสุขอนามัยให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่สามารถเข้าถึงห้องน้ำได้ยาก มีมาตรฐานของห้องน้ำที่ไม่ดี ห้องน้ำไม่สะอาด หรือไม่ปลอดภัย

แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  เทศบาลนครเชียงใหม่และบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันส้วมโลก ( World Toilet Day ) ประจำปี 2566 ณ ห้องน้ำสาธารณะ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ “ท่องที่ยวอย่างมั่นใจ ส้วมสาธารณะไทยได้มาตรฐาน”  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง สถานบริการต่างๆพร้อมให้บริการส้วมสาธารณะที่สะอาด ปลอดภัย แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้และสาธิตการใช้ส้วมอย่างถูกวิธี การล้างมืออย่างถูกต้อง 7 ขั้นตอน และการสาธิตวิธีการทำความสะอาดจุดสัมผัสภายในห้องน้ำอย่างถูกวิธีเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค  

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับมาตรฐานส้วมสาธารณะ ที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภัยสำหรับผู้มาใช้บริการ พร้อมกันนี้ ศูนย์อนามัยที่ 1 ได้มอบป้ายสัญลักษณ์ HAS แก่ทาง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เขียนเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565 12:55:10 น. (view: 4665)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง