News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ ออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2566จังหวัดเชียงใหม่ ออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2566 แจกใหญ่กว่า 100 รางวัล ผู้โชคดียื่นสลากขอรับรางวัล ภายใน 14 กุมภาพันธ์ นี้ค่ำวันนี้ (14 ม.ค. 66) ที่ เวทีกลาง บริเวณงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2566 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดจำหน่ายสลากกาชาดจำนวน 100,000 ฉบับ เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ยากไร้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศลของจังหวัดเชียงใหม่สำหรับผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2566 รางวัลที่ 1 บ้านพร้อมที่ดิน จำนวน 1 รางวัล ได้แก่สลากหมายเลข 72940 รางวัลที่ 2 รถยนต์ Toyota Yaris จำนวน 1 รางวัล ได้แก่สลากหมายเลข 36765 รางวัลที่ 3 โทรศัพท์ Iphone 14 จำนวน 3 รางวัล ได้แก่สลากหมายเลข 05384, 13086, 19353 รางวัลที่ 4 รถจักรยานยนต์ Honda Wave จำนวน 3 รางวัล ได้แก่สลากหมายเลข 67187, 32032, 73104 รางวัลที่ 5 ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 7 รางวัล ได้แก่สลากหมายเลข 60292, 00512, 20431, 52313, 92871, 83090, 98417 รางวัลที่ 6 ลำโพงบลูทูธ จำนวน 10 รางวัล ได้แก่สลากหมายเลข 77853, 82077, 02714, 58907, 76597, 74128, 49709, 55161, 96734, 59251 รางวัลที่ 7 ตู้เย็น จำนวน 10 รางวัล ได้แก่สลากหมายเลข 45870, 11232, 09293, 26080, 04517, 54023, 10558, 27856, 27498, 88988 และรางวัลที่ 8 เลขท้าย 3 ตัว ได้แก่หมายเลข 319 ได้รับไมโครเวฟ จำนวน 100 รางวัลทั้งนี้ ผู้ที่ถูกรางวัลจะต้องยื่นสลากขอรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันออกรางวัล ซึ่งจะครบกำหนดในวันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5321-2638

เขียนเมื่อ 15 มกราคม 2566 08:32:29 น. (view: 246)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง