News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิด “สถานีฝุ่น ปี 2” ห้องข่าวออนไลน์ มุ่งสื่อสารข้อมูลฝุ่นควันสู่ประชาชน สะท้อนปัญหาที่แท้จริงจากคนในพื้นที่ นำสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

วันนี้ (18 ม.ค. 66) ที่ อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (Communication Innovation Center : CIC) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “สถานีฝุ่นปี 2” ห้องข่าวออนไลน์ ที่สานพลังนวัตกรรมการสื่อสารสาธารณะวาระภัยพิบัติภาคเหนือ ซึ่งเป็นความร่วมมือของคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการศึกษาในภาคเหนือ ไทยพีบีเอส และภาคีเครือข่าย ที่มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสาร ให้สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารในประเด็นเฉพาะและทำการสื่อสารจริงร่วมกับคนในพื้นที่ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่า สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน ผ่านการสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นควันไฟป่า ซึ่งเป็นภัยเงียบที่คุกคามวิถีชีวิตและสุขภาพของประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มุ่งเน้นการทำงานแบบไร้รอยต่อ โดยนำเสียงสะท้อนจากประชาชนมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งได้มีการขอให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ทำฝนหลวงทุก 2 สัปดาห์หรือใกล้เคียง เพื่อเลียนแบบธรรมชาติและให้สภาพอากาศเหมือนปีที่ผ่านมา ทั้งยังได้มีการร้องขอไปยังประเทศเพื่อนบ้านในการควบคุมการเผาในพื้นที่เพื่อลดปัญหาหมอกควันข้ามแดน โดยสถานีฝุ่น ถือเป็นอีกหนึ่งแนวร่วมสำคัญที่จะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และสะท้อนปัญหาจากคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ด้วยความมุ่งหวังที่อยากให้คนเชียงใหม่ มีอากาศที่ดี หายใจได้บริสุทธิ์ และเป็นเมืองที่สามารถเที่ยวได้ทุกวัน พร้อมเน้นย้ำว่า “หากมีการเผา ก็จะไม่มีนักท่องเที่ยว ไม่มีการจับจ่ายใช้สอย เงินในกระเป๋าคนทำมาค้าขายก็จะหายไป”ทั้งนี้ สถานีฝุ่น จะเริ่มออกอากาศในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2566 ทาง Facebook Page : สถานีฝุ่น และ Youtube : Dust Station รวมทั้งช่องทางอื่น ๆ ของกลุ่มภาคีเครือข่าย ได้แก่ เพจเฟซบุ๊ก WEVO สื่ออาสา, เว็บไซต์ C-Site ของไทยพีบีเอส และเผยแพร่ผ่านช่องทางของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการ

เขียนเมื่อ 18 มกราคม 2566 14:25:34 น. (view: 8069)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง