News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่ ส่งสาส์นอวยพรตรุษจีนปีเถาะให้คนไทยเชื้อสายจีนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง พร้อมสานความสัมพันธ์ระหว่างจีนและภาคเหนือของไทยมากขึ้น วันที่ 20  มกราคม 2566 นายอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่ ส่งสาส์นอวยพรตรุษจีน ว่า  เนื่องในโอกาสวันตรุษจีนที่ใกล้จะมาถึงนี้ ในนามของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ขอส่งคำอวยพรวันตรุษจีนถึงมิตรสหายในทุกสาขาอาชีพ ชาวไทยเชื้อสายจีนและพี่น้องชาวจีนโพ้นทะเลในจังหวัดภาคเหนือทุกท่าน

       กงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่ กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีแห่งความมานะอุตสาหะและขยันหมั่นเพียร การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 ประสบผลสำเร็จลุล่วง ได้วาดพิมพ์เขียวยิ่งใหญ่ให้กับการสร้างประเทศจีนแบบสังคมนิยมสมัยใหม่อย่างรอบด้านและฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน ท่านประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้นำพารัฐบาลจีนและประชาชนชาวจีนฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ประสานงานการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุล ปรับเปลี่ยนมาตรการควบคุมโควิดตามสถานการณ์ เพื่อปกป้องคุ้มครองชีวิตและสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจของจีนยังคงเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และยังคงรักษาไว้ซึ่งสถานะเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก

 โดยปีที่ผ่านมานั้นเป็นปีแห่งมิตรภาพและการเก็บเกี่ยวผลผลิต ในระหว่างการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้นำของทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ผลักดัน “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”  และการสร้างประชาคมจีน-ไทยที่มีอนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น ซึ่งได้เติมเต็มความหมายใหม่ให้กับความสัมพันธ์ฉันเครือญาติที่กล่าวขานกันว่า“จีน-ไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” ปัจจุบันนี้  ความสัมพันธ์จีน-ไทยกำลังอยู่ในจุดเริ่มต้นใหม่ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือฉันมิตรระหว่างจีนและภาคเหนือของไทยมากขึ้น

 สำหรับประเทศจีนแล้ว ปีนี้เป็นปีแรกของการปฏิบัติตามพันธกิจของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 และเป็นปีแห่งการเริ่มต้นความพยายามครั้งใหม่ของการสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้าน ความฝันส่องแสงอยู่เบื้องหน้า ถึงเวลาที่ต้องก้าวเดินต่อไป สถานกงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่จะจับมือกับเพื่อนมิตรทุกวงการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือฉันมิตรระหว่างจีน-ไทยให้แน่น   แฟ้นยิ่งขึ้นสืบไป กงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่ กล่าวต่อว่า ขอให้ปีเถาะนี้เป็นปีใหม่ที่นำมาซึ่งสิ่งที่เป็นศิริมงคลอันประเสริฐ ขออวยพรให้เพื่อนมิตรจากทุกสาขาอาชีพ และพี่น้องชาวจีนโพ้นทะเลทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญและมีสุขภาพแข็งแรง  ซินเจียยู่อี่  ซินนี้ฮวดไช้

เขียนเมื่อ 20 มกราคม 2566 09:58:55 น. (view: 6117)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง