News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น บุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปวันที่ 23 มกราคม 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ “จังหวัดเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น บุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป” โดยมีนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงเห็นควรให้ดำเนินการยกระดับภูมิคุ้มกันโรค สร้างความเชื่อมั่นและป้องกันโรคให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว ด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์ “จังหวัดเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น บุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป” ระหว่างวันที่ 23-29 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง ลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อจากนักท่องเที่ยว รวมทั้งลดการแพร่กระจายเชื้อสู่นักท่องเที่ยว ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน ทุกแห่งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สถานประกอบการ โรงแรม สมาคมห้างร้านต่าง ๆ และสื่อมวลชนทุกสาขา โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและบุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ระหว่างวันที่ 23-29 มกราคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และสำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่อำเภอรอบนอกสามารถขอรับการบริการได้ที่ศูนย์ฉีดระดับอำเภอ/ตำบลทุกแห่ง

ด้านนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล พบผู้ติดเชื้อรายสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-21 มกราคม 2566 พบผู้ติดเชื้อรวม 1,166 ราย แยกเป็นผู้ป่วยยืนยัน 30 ราย ผู้ป่วยเข้าข่าย 1,136 ราย ซึ่งลดลงจากสัปดาห์ก่อนๆ มาก ส่วนผู้เสียชีวิต  สัปดาห์นี้ 3 ราย 2 ใน 3 ราย เป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว และที่สำคัญไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลย ส่วนผู้เสียชีวิตที่อายุต่ำกว่า 60 ปี 1 ราย มีโรคประจำตัว คือ หลอดเลือดสมอง ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกัน ดังนั้น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับประชาชน เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ การเกิดอาการรุนแรง และเสียชีวิตลงได้ ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่ม 608 หรือผู้สูงอายุมีอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัวในกลุ่ม 7 โรค และหญิงตั้งครรภ์ ที่ได้รับวัคซีนมาแล้วมากกว่า 4 เดือน และผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 มาแล้ว 3 เดือน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มกระตุ้น โดยในเดือนมกราคมนี้ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 -15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ โรงพยาบาลแม่และเด็ก เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวันราชการ เวลา 08.30 – 12.00 น. หรือโรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

เขียนเมื่อ 23 มกราคม 2566 13:32:45 น. (view: 8070)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง