News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ สถานการณ์น้ำดี คาดมีน้ำใช้เพียงพอในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงนี้

จังหวัดเชียงใหม่ สถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คาดมีน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงฤดูแล้ง จนถึงช่วงต้นฤดูฝน วันนี้ ( 21 ก.พ. 66) ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายจิรชัย พัฒนพงศา หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 1 เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 19 ถึงสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะถึงนี้ โดยสถานการณ์น้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 1 ปัจจุบันอยู่ในภาวะปกติ มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อย่างไรก็ตามสำนักงานชลประทานที่ 1 มีการบริหารจัดการน้ำโดยปฏิบัติตาม 10 มาตรการฤดูแล้ง คือ เร่งเก็บกักน้ำในฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ในโครงการแก้มลิง จำนวน 7 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 187 แห่ง, จัดหาแหล่งน้ำสำรอง และวางแผนเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือให้พร้อม, การปฏิบัติการเติมน้ำ, กำหนดการจัดสรรน้ำและพื้นที่เพาะปลูก, การเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้น้ำภาคการเกษตร ส่งเสริมให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ปลูกข้าวนาเปียกสลับนาแห้ง, การเตรียมน้ำสำรองสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำ, การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ, การเสริมสร้างความแข็งแรงด้านการบริหารจัดการน้ำของชุมชน, สร้างการรับรู้ของสถานการณ์น้ำและแผนบริหารจัดการน้ำ และการติดตามและประเมินผลรายสัปดาห์หรือรายเดือน ซึ่งการบริหารจัดการน้ำขณะนี้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน โดยคาดว่าสถานการณ์ฤดูแล้งในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และมีปริมาณน้ำเหลือใช้ในช่วงต้นฤดูฝน มากถึง 160 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะเดียวกันสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้มีการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย โดยมีการเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำทั้งหมด 81 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 16 คัน รถขุด 5 คัน รถบรรทุก 25 คัน รถแทรกเตอร์ 1 คัน และเครื่องจักรสากลสนับสนุนอื่นๆ อีก 6 ราย นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกิจกรรมและมาตรการอื่นๆ เพื่อรองรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งนี้ อาทิ การประชาสัมพันธ์และชี้แจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำ รวมถึงแผนบริหารจัดการน้ำในแต่ละปี การเตรียมแผนความพร้อมรับมือภัยแล้ง โดยได้ดำเนินโครงการแก้มลิงที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำฯแม่แตง เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำสำรอง และการบูรณาการร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ซึ่งได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งรายชื่อ พิกัด ปริมาณน้ำ ของอ่างเก็บน้ำทั้งหมดและแหล่งน้ำในแม่น้ำปิงเพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการดับไฟป่าทางอากาศยานอีกด้วย*************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

21 กุมภาพันธ์ 2566

เขียนเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566 15:57:08 น. (view: 2991)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง