News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สร้างความปลอดภัยทางถนนอำเภอเสี่ยงภัย”

คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์การสร้างความปลอดภัยทางถนนของอำเภอเสี่ยงภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ บ่ายวันนี้ (22 ก.พ. 66) ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับชมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) การหนุนเสริมจังหวัดเพื่อความปลอดภัยทางถนนของอำเภอเสี่ยงภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ ระหว่าง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ผ่านการประชุมทางไกลระบบ Zoom เพื่อเป็นสักขีพยานและร่วมประกาศเจตนารมณ์การสร้างความปลอดภัยทางถนนของอำเภอเสี่ยงภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนและสาธารณภัย เพื่อสนับสนุนการใช้องค์ความรู้และเครื่องมือทางวิชาการตามหลักการ Safe System approach และแนวทางในแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565-2570 ในการขับเคลื่อนให้จังหวัดสามารถจัดการความปลอดภัยทางถนนพร้อมลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตให้กับอำเภอเสี่ยงภัยจากอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการขับขี่จักรยานยนต์ทั้งนี้ จากการรายงานข้อมูลอำเภอที่มีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ของศูนย์ความร่วมมือด้านข้อมูลการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค พบว่า ภาพรวมรวมทั้งประเทศ ในปี 2566 มีอำเภอ “เสี่ยงสูงมาก” จำนวน 219 อำเภอ ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีอำเภอ “เสี่ยงสูงมาก” จำนวน 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหางดง สันป่าตอง สันทราย แม่ริม เมืองเชียงใหม่ ฝาง ดอยสะเก็ด และอำเภอจอมทอง//////////////////////////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

22 กุมภาพันธ์ 2566

เขียนเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2566 16:22:57 น. (view: 6321)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง