News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ จุดความร้อนลดลง ย้ำ 6 อำเภอ เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดป้องกันสถานการณ์รุนแรง

จังหวัดเชียงใหม่ พบจุดความร้อนลดลงอย่างรวดเร็ว พร้อมเน้นย้ำให้ 6 อำเภอเสี่ยง ลาดตระเวนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ก่อนเข้าสู่ช่วงที่คาดว่าจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในเดือนมีนาคมวันนี้ (22 ก.พ. 66) ที่ห้องปฏิบัติการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯโดยในวันนี้ ที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดของการเกิดจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ ซึ่งมีจำนวนจุดความร้อนขณะนี้ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าเป็นอย่างมาก แต่ยังคงมีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากปัญหาฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่กว่าร้อยละ 50 มาจากปัจจัยภายนอกพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบกับระยะนี้กระแสลมระดับบนได้อ่อนกำลังลงทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นควันในพื้นที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม จากสถิติ 3 ปีย้อนหลัง พบว่าอำเภอที่เคยมีจุดความร้อนมากที่สุดในห้วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ เข้าสู่เดือนมีนาคม มีถึง 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่แจ่ม อมก๋อย ดอยเต่า เชียงดาว ฮอด และสันทราย ดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่ จึงให้ทุกอำเภอโดยเฉพาะพื้นที่ 6 อำเภอดังกล่าว จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวัง ออกหน่วยลาดตระเวน อย่างใกล้ชิด รวมถึงงดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าทุกประเภท ก่อนเข้าสู่เดือนมีนาคม ซึ่งจะเป็นช่วงที่สถานการณ์รุนแรงที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอ ปฏิบัติการด้านการเฝ้าระวังควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับในเรื่องประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับมาตรการห้ามเผา ตั้งแต่ช่วง 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน นี้ ส่วนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า การบริหารจัดการพื้นที่เกษตร ต้องไม่มีการเผาลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง หากพบเห็นการละเมิดฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้น นอกจากนั้นยังให้ท้องถิ่น ประสาน อปท. ล้างทำความสะอาดถนน พ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยเฉพาะในเขตเมือง ทั้งยังให้คำนึงถึงความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง หญิงมีครรภ์ คนชรา เด็กเล็ก และกลุ่มเปราะบาง โดยให้ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิ

เขียนเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2566 16:33:17 น. (view: 6319)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง