News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวอำเภอดอยสะเก็ด

 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวอำเภอดอยสะเก็ด เดินหน้าแก้ปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ คมนาคม และสังคม หวังบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่พี่น้องประชาชน ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ” บ่ายวันนี้ (23 ก.พ. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการลงพื้นที่พบปะหน่วยงานและประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด ณ เชียงใหม่ศิลาดล ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ “ผู้ว่าฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ”ผู้นำท้องถิ่นของอำเภอดอยสะเก็ด ได้ร่วมกันนำเสนอปัญหาในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด อย่างครอบคลุม ทั้งด้านเศรษฐกิจ คมนาคม และสังคม โดยด้านเศรษฐกิจ ได้ขอให้มีการสนับสนุนและผลักดันสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในอำเภอดอยสะเก็ด รวมถึงกาแฟเทพเสด็จ ซึ่งเป็นสินค้า GI แต่ยังไม่เป็นเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้านการคมนาคม ได้มีการขอให้ปรับปรุงขยายถนนเส้นทางจากหลังหน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง ไปยังสะพานแขวนจนถึงบ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ ซึ่งมีความขรุขระ และอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนได้ ขณะเดียวกัน ได้ขอให้มีจุดกลับรถจำนวน 3 จุด ในพื้นที่บ้านท่ารั้ว ตำบลสันปูเลย บริเวณถนนสาย 121 คือ บริเวณทางลอดใต้สะพานถนนหน้าหมู่บ้านจัดสรรอรสิริน, บริเวณถนนด้านหน้าบริษัท อินเตอร์ไรซ์ จำกัด และบริเวณทางลอดใต้สะพานหน้าหมู่บ้านจัดสรรวรารมย์แก้วนวรัฐ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอขอใช้งบประมาณในการพัฒนาจังหวัดในปี 2568 สำหรับปัญหาสายไฟฟ้าสายสื่อสารที่รกรุงรัง ทางการไฟฟ้าในพื้นที่ได้รับที่จะดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด ส่วนพื้นที่บ้านปางอั้น ตำบลป่าเมี่ยง บริเวณทางหลวงหมายเลข 118 เส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย ระหว่างกิโลเมตรที่ 49-51 ซึ่งมีลักษณะเป็นทางโค้งลาดชัน และบางช่วงมีผิวถนนเสียหาย ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟและป้ายเตือนในจุดเสี่ยง ปรับปรุงผิวถนน เพิ่มระบบกันลื่นในจุดเสี่ยงและทางโค้ง รวมถึงโครงสร้างสำหรับการป้องกันเศษหินหรือดินสไลด์มาบนพื้นถนน ด้าน ปัญหาการจัดที่ดินทำกินใช้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ตำบลป่าเมี่ยง ตำบลเทพเสด็จ ตำบลแม่โป่ง ตำบลเชิงดอย และตำบลลวงเหนือ ซึ่งพบว่ามีความล่าช้าในการดำเนินการ นั้น ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ได้แจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยจะเร่งรัดให้เร็วขึ้น และจะทำให้ประชาชนมีที่ดินทำกินอย่างทั่วถึงในส่วนของปัญหาด้านสังคม พบว่า ในพื้นที่ตำบลป่าป้อง มีหลายพื้นที่ที่ติดกับเขตป่าไม้ เขตป่าสวงน และเขตอุทยาน ทำให้เทศบาลฯ ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้กับประชาชนได้ เนื่องจากการขออนุญาตใช้พื้นที่มีระยะเวลานานและหลายขั้นตอน อีกทั้งการขอเปลี่ยนแปลงการใช้หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) มีความล่าช้า จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดูแลและแก้ปัญหา พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันให้ชัดเจนทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับฟังและพร้อมดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนในทุกปัญหา พร้อมกับกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้าดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่พี่น้องประชาชน นอกจากนี้ จะได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ดูแลในเขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด เข้ามาติดตามการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ

เขียนเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2566 16:09:10 น. (view: 6319)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง