News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่จัดกิจกรรม “สร้างความมั่นใจ เจียงใหม่น่าแอ่ว” เพื่อยุติปัญหาปัญหาเอดส์ กำจัดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

           ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเลขาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง นโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานยุติปัญหาวัณโรค โรคเอดส์จังหวัดเชียงใหม่ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการยุติวัณโรค และยุทธศาสตร์แห่งชาติ ว่าด้วยการยุติปัญหาปัญหาเอดส์ และกำจัดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีมาตรการและเป้าหมาย คือ การคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ลดการเสียชีวิตจากวัณโรค เอชไอวี/เอดส์ ลดการตีตรา และเลือกปฏิบัติ และเป้าหมายการกำจัดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี จากข้อมูลสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพิ่มขึ้น จาก 155 ราย ในปี 2564 เป็น 341 รายในปี 2565 ส่วนผู้ป่วยวัณโรค ในปี 2565 สูงขึ้นกว่าปีก่อนๆ ประมาณ ร้อยละ 2 และยังพบผู้ป่วยวัณโรคแฝงอีกด้วย 

          วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2566) จังหวัดชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรม “สร้างความมั่นใจ เจียงใหม่น่าแอ่ว” ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการ ตรวจคัดกรองโรคติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ วัณโรค โรคเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไวรัสตับอักเสบบี และซี โรคเรื้อน ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นให้กับประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหา คัดกรองวัณโรคและวัณโรคระยะแฝง และเพื่อเฝ้าระวัง คัดกรอง ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี และโรคผิวหนังเรื้อรัง ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว ประชากรกลุ่มเสี่ยง อีกทั้งการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นให้กับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว(ปางช้าง) และกลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวน 300 คน ณ ลานหน้าวัดแม่ตะมาน ตำบลกื๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานการเปิดงาน และนางพัทธวรรณ ลาน้อย สาธารณสุขอำเภอแม่แตง กล่าวรายงาน         ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ คปสอ.แม่แตง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตะมาน ผู้ประกอบการปางช้างในอำเภอแม่แตง มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ มูลนิธิรักษ์ไทย และมูลนิธิเอ็มพลัส เชียงใหม่

เขียนเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2566 15:30:36 น. (view: 246)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง