News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณทุกส่วนราชการ ที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงเฝ้าระวังและควบคุมจุดความร้อนต่อไป หากเกิดเหตุขอให้ควบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยเร็ววันนี้ (27 ก.พ. 66) ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์,  นายชัชวาลย์ ปัญญา และนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอบคุณทุกส่วนราชการที่ได้จัดเตรียมงานและร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนี รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ได้เสด็จฯ ปฏิบัติภารกิจ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และสมพระเกียรติ ขณะเดียวกัน ได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจป้องกันและดับไฟป่าในช่วงที่ผ่านมาอย่างเต็มกำลัง ทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศยาน จนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว และควบคุมจุดความร้อนในแต่ละวันได้เป็นอย่างดี จนทำให้จังหวัดเชียงใหม่มีจุดความร้อนลดลง โดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดับไฟ ควบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยเร็ว เมื่อเกิดเหตุในพื้นที่ใด รวมถึงให้ทุกพื้นที่ทำการพ่นละอองน้ำ สร้างความชุ่มชื้นในอากาศ และรดน้ำต้นไม้เพื่อดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศด้วยด้านนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด พร้อมกำชับถึงโครงการพาน้องกลับมาเรียน ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้เด็กนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาไปจำนวนหนึ่ง จึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนและพาเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษากลับมาเรียนตามปกติโดยเร็ว นอกจากนี้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำทุกส่วนราชการที่มีงบผูกพัน ขอให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินผูกพันข้ามปี ภายในวันที่ 30 กันยายน นี้ ขณะเดียวกัน จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรจอประชาสัมพันธ์ จากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจัดตั้งที่บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหากหน่วยงานใดมีความประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ สามารถสอบถามข้อมูลและประสานมายังสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้**************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ

27 กุมภาพันธ์ 2566

เขียนเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2566 15:55:58 น. (view: 6826)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง