News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ สวดมนต์ตั๋นแบบล้านนา ถวายพระพรองค์ภาฯ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3

จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีสวดมนต์ตั๋นแบบล้านนา และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3วันนี้ (27 ก.พ. 66) เวลา 09.00 น. ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (สวดมนต์ตั๋นแบบล้านนา) และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  เพื่อให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลามัยแข็งแรงในเร็ววัน  โดยได้จัดพิธีดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นวันที่ 3 แล้วโดยในพิธีได้มีการสวดบทเจริญพระพุทธมนต์ "วะชิระกิตติยาภาชะธีตาวะระทานะคาถา" โดยมีความหมายพอสังเขปว่า ขอพระองค์ จงทรงปราศจากโรคาพาธ นิราศภัย ไร้ทุกข์ ไม่มีอุปัททวะขัดขวาง ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พระเกียรติคุณก้องไกล ทรงพระเกษมสำราญ และขอสวัสดิมงคล จงเกิดมีแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ในกาลทุกเมื่อทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (สวดมนต์ตั๋นแบบล้านนา) ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เป็นระยะเวลา 8 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เขียนเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2566 15:57:37 น. (view: 6826)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง