News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 28 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม นี้

 วันนี้ (28 ก.พ. 66) นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและกิจการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ว่า จังหวัดเชียงใหม่ และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2566 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ งดเว้นอบายมุข ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน สวดมนต์ และฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดทุกวัดใกล้บ้าน เพื่อร่วมกันปฏิบัติเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา และในวันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2566 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน ณ วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด 2 แห่ง ได้แก่ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร และวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง และวัดพระอารามหลวง 5 แห่ง ได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง วัดศรีโสดา พระอารามหลวง และวัดสวนดอก พระอารามหลวง รวมถึงวัดทุกวัดใกล้บ้าน นอกจากนี้ ขอความร่วมมือสถานบันเทิงเริงรมย์ งดการจำหน่ายเครื่องดื่มของมึนเมาทุกชนิดในวันมาฆบูชา///////////////////////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ

28 กุมภาพันธ์ 2566

เขียนเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2566 15:32:34 น. (view: 6319)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง