News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ หอผู้ป่วยสุจิณโณ ชั้น 14 ,12 ,11, และชั้น 5 ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่  คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ ให้แก่ หอผู้ป่วยสุจิณโณ ชั้น 14 ,12 ,11, และชั้น 5 ได้รับการปรับปรุงใหม่ ตามพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโครงการ Save Sujinno โดยมี พระอาจารย์วิทยา ฐานวโร พร้อมคณะสงฆ์ จากสำนักปฏิบัติธรรมสวนพุทธธรรม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. , ผศ.นพ.นเรนทร์  โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ผศ.นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน รองคณบดีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร พยาบาล และบุคลากรร่วมในพิธี

 

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า “คณะแพทย์ได้จัดโครงการปรับปรุงอาคารหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ซึ่งเป็นอาคารขนาด 15 ชั้น ก่อสร้างมานานกว่า 40 ปี รองรับผู้ป่วยมากกว่า 1 ล้านรายต่อปี ขณะนี้มีสภาพทรุดโทรมตามกาลเวลา โดยได้เริ่มปรับปรุงที่ชั้น 5 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563  ปัจจุบันปรับปรุงแล้วเสร็จจำนวน 4 ชั้น คือ ชั้น 5 , 11 ,12 และชั้น 14 ภายหลังการปรับปรุงจะเป็นหอผู้ป่วยที่มีมาตรฐานการแพทย์ในปัจจุบัน มีระบบการแพทย์แบบ Digital และระบบท่อลมส่งสิ่งตรวจทางการแพทย์ในอาคารอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ทางคณะแพทย์ ได้จัดพิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ ให้แก่ หอผู้ป่วยสุจิณโณ ชั้น 14 ,12 ,11, และชั้น 5 ที่แล้วเสร็จ 

ทั้งนี้การปรับปรุงทั้งอาคารจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และจะเป็นหอผู้ป่วยที่มีมาตรฐานการแพทย์ อีกทั้งปรับปรุงห้องผ่าตัดที่อาคารบุญสม มาร์ติน โดยมีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ให้มีความพร้อมด้านการบริการผู้ป่วย เพื่อการเป็น “โรงเรียนแพทย์ในดวงใจ เพื่อยกระดับสุขภาวะของมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน” ซึ่งโครงการปรับปรุงดังกล่าว จะแล้วเสร็จ ภายในกลางปี พศ. 2567 ” 

เขียนเมื่อ 09 มีนาคม 2566 18:50:49 น. (view: 8088)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง