News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

10 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมประชุมเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก

 คณะสงฆ์ และศรัทธาประชาชน 10 จังหวัดภาคเหนือ เตรียมประชุมระดมความคิดเห็นเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ 17 มีนาคม นี้บ่ายวันนี้ (9 มี.ค. 66) ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการจัดประชุมรับฟังข้อเสนอการสนับสนุนแผนแม่บทโครงการเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระครบ 150 ปีชาตกาลครูบาศรีวิชัย ในวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม นี้ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีฝ่ายคณะสงฆ์ และศรัทธาประชาชน จาก 10 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นทั้งนี้ เมื่อครูบาศรีวิชัย ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของยูเนสโก จะทำให้เกิดการตามรอยครูบาศรีวิชัย และนำไปสู่การขับเคลื่อน กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ครูบาศรีวิชัย เป็นพระเถระที่เป็นที่เคารพ กราบไหว้ บูชา เป็นที่นับถือของพุทธศาสนิกชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวล้านนา ตลอดไปจนถึงชาวต่างประเทศในประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยครูบาศรีวิชัยเป็นเสมือนผู้นำทางจิตวิญญาณในการอุทิศตนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้มีความมั่นคงเจริญรุ่งเรือง โดยครูบาศรีวิชัยได้ทำตนให้เป็นแบบอย่างในการประพฤติตนอย่างมุ่งมั่น เด็ดเดี่ยว ยึดแนวทางในการเสียสละ อดทน อดกลั้น ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ประพฤติตนตามพระธรรมวินัย และหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า และใช้หลักขันติธรรม ปัญญา เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ////////////////////////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ

9 มีนาคม 2566

เขียนเมื่อ 09 มีนาคม 2566 18:53:14 น. (view: 15)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง