News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่อำเภอแม่แตง พร้อมชื่นชมและขอบคุณกำลังพลทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง 

 เมื่อ 15 มี.ค. 66 ที่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในเขตพื้นที่อำเภอแม่แตงโดย นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566-ปัจจุบัน อำเภอแม่แตง มีจุดความร้อนเกิดขึ้นเพียง 140 จุด  โดยได้มีการจัดกำลังเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้มีคนเข้าไปหาของป่าในพื้นที่ป่า ทั้งยังมีการทำแนวกันไฟทุกหมู่บ้าน เพื่อไม่ให้ไฟลุกลามเป็นบริเวณกว้าง  โดยสาเหตุของการเกิดไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่แตง พบว่า มาจากการลักลอบจุดไฟเข้าพื้นที่ป่า เพื่อหวังผลหาของป่า  การเผาในพื้นที่ทำกิน และการกลั่นแกล้งซึ่งเกิดจากความขัดแย้งในพื้นที่ ที่บุคคลบางกลุ่มอาจไม่พอใจการทำงานของเจ้าหน้าที่กรณีเข้าไปจับกุมพื้นที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวกับยาเสพติด  อย่างไรก็ตาม อำเภอแม่แตง ได้มีการคัดกรองคนเข้าพื้นที่ป่า พร้อมทำความเข้าใจกับประชาชน  ซึ่งพบว่าในปีนี้ประชาชนมีความเข้าใจว่าการหาของป่าอย่างเห็ดเผาะและผักหวาน สามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ โดยไม่จำเป็นต้องเผา ทำให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากขึ้น และหันมาร่วมกันดูแลพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์แทนขณะที่ นายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติศรีลานนา มีพื้นที่รับผิดชอบกว่า 9 แสนไร่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอพร้าว แม่แตง และเชียงดาว โดยร้อยละ 70 ของพื้นที่เป็นป่าผลัดใบ ซึ่งมีผลต่อการเกิดเชื้อเพลิง โดยเฉพาะในปีนี้ที่มีปริมาณเชื้อเพลิงสะสมเป็นจำนวนมากตั้งแต่ปี 2564-2565 อุทยานแห่งชาติศรีลานนาจึงได้บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชอย่างเต็มกำลัง  เพื่อดูแลพื้นที่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  ซึ่งสถิติการเกิดจุดความร้อนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน มีจุดความร้อนเกิดขึ้น 176 จุด  อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเก็บใบไม้ตามโครงการ “ชิงเก็บลดเผา” และการตั้งจุดเฝ้าระวังไฟ ซึ่งมีอาสาสมัครของชุมชนร่วมเฝ้าระวังและออกตรวจลาดตระเวนไฟในพื้นที่ ทั้งบ้านหลักและหย่อมบ้าน  นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายฝ่ายปกครองเข้ามาร่วมกันปฏิบัติงานในพื้นที่ และเข้าเผชิญเหตุซึ่งเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากต้องเดินเท้าและนั่งเรือเพื่อเข้าพื้นที่โอกาสนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณกำลังพลทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง พร้อมควบคุมการเผาและเผชิญเหตุได้อย่างรวดเร็ว  โดยขอให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป หากมีปัญหาอุปสรรคขอให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทันที เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เป็นหนึ่งพื้นที่ที่มีความท้าทายในการปฏิบัติงาน แต่ทุกหน่วยก็ได้ร่วมกันควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี แม้มีไฟก็สามารถดับได้ภายในหนึ่งวัน และไม่มีปัญหาผลกระทบใด ๆ ตามมา ทำให้ภาพรวมในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีพื้นที่กว่า 2 หมื่นตารางกิโลเมตร ยังคงรักษาจุดความร้อนและควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี

เขียนเมื่อ 16 มีนาคม 2566 11:23:42 น. (view: 6319)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง