News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

องคมนตรีเดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (CND) สมัยที่ 66 เป็นวันที่สอง

องคมนตรีเดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (CND) สมัยที่ 66 เป็นวันที่สอง14 มีนาคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วย เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา และผู้แทนไทยจากมูลนิธิโครงการหลวง  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และบริษัท  ปตท. จำกัด มหาชน เดินทางไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เป็นวันที่สอง 

องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมคณะได้ร่วมประชุมหารือความร่วมมือกับมิสเตอร์เบเนดิก ฮอฟแมน ผู้จัดการ สำนักงานยูเอ็นโอดีซี ประจำเมียนมาร์ เพื่อพัฒนาต่อยอดความร่วมมือ ตามความมุ่งมั่นของโครงการหลวงในการ ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก

โดยเมื่อ พ.ศ. 2556 ยูเอ็นโอดีซี ประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้ร้องขอความร่วมมือจากมูลนิธิโครงการหลวงสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกของยูเอ็นโอดีซี ประจำเมียนมาร์ ในพื้นที่รัฐฉาน โดยนำองค์ความรู้ของโครงการหลวงด้านการพัฒนาทดแทนพืชเสพติด และการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ไปประยุกต์ใช้ โมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน จำนวน 2 ฉบับ ในปี พ.ศ.2560 และ 2561 ประเด็นความร่วมมือเป็นการสนับสนุนการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ดำเนินโครงการของยูเอ็นโอดีซี นักวิชาการจากโครงการหลวงได้เดินทางไปที่เมียนมาร์เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำเทคโนโลยีการปลูกผักในระบบโรงเรือน และระบบน้ำหยด สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์ไม้ผลเขตหนาวให้เกษตรกร ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมการผลิตและการขอรับรองกาแฟอินทรีย์และผักอินทรีย์ นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญกาแฟ ชาวเปรู ของ UNODC ประจำเมียนมา ยังได้เดินทางมาฝึกอบรมและให้คำแนะนำด้านการผลิตกาแฟคุณภาพแก่เจ้าหน้าที่โครงการหลวง รวมทั้งมอบเมล็ดพันธุ์กาแฟเพื่อทดลองปลูกในพื้นที่โครงการหลวง ผลของการประชุมหารือสองฝ่าย เห็นสมควรจัดทำโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาทางเลือกในรูปแบบ Regional-based Programme ระหว่างประเทศไทย โดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับสำนักงาน UNODC ประจำเมียนมา และสำนักงาน UNODC ประจำ สปป.ลาว โดยใช้หลักการพัฒนาทางเลือก แก้ไขปัญหาร่วมของชุมชนในประเทศไทย เมียนมา และ สปป.ลาว ได้แก่ ปัญหาการปลูกพืชเสพติด ปัญหาความยากจน ปัญหาเรื่องหมอกควันและสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งเป็นการกระชับความร่วมมือ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในบ่ายวันเดียวกัน องคมนตรี เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา และคณะเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ การมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาทางเลือกที่ครอบคลุม ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง กระทรวงการต่างประเทศของ ประเทศไทยซึ่งร่วมกับ รัฐบาลประเทศเยอรมนี สาธารณรัฐเปรู และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ในการพัฒนาทางเลือกเพื่อนำสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ

 การประชุมซีเอ็นดี 66 ครั้งนี้  ประเทศไทยได้ จัดแสดง นิทรรศการ ในชุด สวมหมวกให้ดอย: เส้นทางที่ครอบคลุมในการพัฒนาทางเลือกเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวทางพัฒนาทางเลือกของโครงการหลวง ที่เห็นผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในการพลิกฟื้นสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง โดย ผลิตภัณฑ์กาแฟอะราบิก้าของโครงการหลวงเป็นผลลัพธ์จากการส่งเสริมเกษตรกรชาวไทยภูเขาปลูกภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับความสนใจจากผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

เขียนเมื่อ 16 มีนาคม 2566 11:27:20 น. (view: 6826)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง