News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

จังหวัดเชียงใหม่ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ดีขึ้น พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรคโควิด-19 และฝุ่นควัน PM 2.5 อย่างเคร่งครัด

ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2566 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคต่างๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม่ เบื้องต้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานสถาการณ์โควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ว่าปัจจุบันมีสถานการณ์ดีขึ้น พบผู้ติดเชื้อเข้าข่ายและผู้ติดเชื้อยืนยันลดลงอย่างชัดเจน ส่งผลให้ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2566 มีผู้เสียชีวิตเพียง 15 ราย อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงใหม่ยังคงขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT และเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้เพียงพออย่างน้อย 4 เข็ม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 เพื่อลดการเสียชีวิตและลดการสูญเสีย สำหรับการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงที่ผ่านมา กรณีพบสุนัขหัวบวกและมีผู้สัมผัส จำนวน 11 ราย เบื้องต้นผู้สัมผัสได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามมาตรฐานครบทุกคนแล้ว และฉีดวัคซีนให้กับสัตว์กลุ่มเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ได้มีการยกระดับเฝ้าระวังใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันทราย อำเภอสันกำแพง และอำเภอสารภี ซึ่งหากพบสัตว์มีอาการสงสัยเข้าข่ายเป็นโรคพิษสุนักบ้า หรือพบสัตว์เสียชีวิตให้แจ้งได้ที่ปศุสัตว์อำเภอ เพื่อทำการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกรายอย่างไรก็ตามในช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่ประสบกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพขอประชาชน โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคผิวหนังอักเสบ พบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคดังกล่าวมีอัตราเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยจะมีเฉพาะผู้ป่วยโรคตาแดง ตาอักเสบ ที่มีอัตราการป่วยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คาดว่าเกิดจากปัจจัยในเรื่องการรักษาพยาบาล และประสิทธิภาพของยา ทำให้ผู้ป่วยมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามค่าฝุ่นในอากาศ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ดำเนินการสื่อสารเชิงรุก เคาะประตูบ้านสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟป่าและ ฝุ่นละออง PM 2.5 ให้แก่ประชาชน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้าน ดูแลสุขภาพ และจัดระบบการรักษาส่งต่อผู้ป่วย พร้อมกับแจกหน้ากากอนามัยสำหรับกลุ่มเปราะบาง รวมถึงการจัดทำห้องปลอดฝุ่น สำหรับบริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 ทั้งนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอความร่วมมือประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด การติดตามและเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าโดยเฉพาะในพื้นที่จุดเสี่ยง นอกจากนี้ขอให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง เพื่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประช

เขียนเมื่อ 16 มีนาคม 2566 11:45:30 น. (view: 6826)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง