News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

นายกฯ ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์หมอกควัน และผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ถวายเครื่องสักการะและกราบอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ อนุสาวรีย์ ครูบาเจ้าศรีวิชัย บริเวณถนนทางขึ้นดอยสุเทพ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่มารอให้การต้อนรับ ก่อนเดินทางขึ้นไปปฏิบัติภารกิจยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเมื่อมาถึงได้เข้าสักการะท้าวเวสสุวรรณ และฤาษีวาสุเทพ จากนั้น ได้เข้ากราบสักการะพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ โดยได้ถวายผ้าไตร ร่วมเวียนเทียน และห่มผ้ารอบพระธาตุดอยสุเทพฯในการนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ติดตามสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ จุดชมวิววัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์ 

ขณะที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ชื่นชมจังหวัดเชียงใหม่ที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลได้มีการหารือการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านแล้ว

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพบปะประชาชนชาวเชียงใหม่และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ 1) โครงการฟื้นฟูสุขภาพช่องปากด้วยรากฟันเทียมที่พัฒนาขึ้นเอง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน “สุจิณโณ” โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และด้านพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 2) การพัฒนา AI เพื่อช่วยเหลือการทำงานและดูแลสุขภาพ และ 3) การพัฒนาแปรรูปพืชพื้นบ้าน/ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อชุมชน

เขียนเมื่อ 17 มีนาคม 2566 14:42:41 น. (view: 4664)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง