News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ธนาคารโลก หารือ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เตรียมลงพื้นที่รับฟังเสียงสะท้อนปัญหารากหญ้า หวังช่วยแก้ปัญหาไฟป่า ภายใต้ความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและคนในชุมชน

วันนี้ (16 พ.ค. 66) ที่ หอประชุม 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง โครงการการส่งเสริมความเข้าใจและนโยบายนวัตกรรมสำหรับการลดไฟป่า  ซึ่งธนาคารโลกได้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินงานภายใต้โครงการฯ และจัดพื้นที่การหารือสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการไฟป่า การป้องกันและควบคุมไฟป่า และจัดการแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนนางสาววราภรณ์ หิรัญวัฒน์ศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมอาวุโสธนาคารโลก เปิดเผยว่า ปัญหาฝุ่นและมลพิษทางอากาศ เป็นประเด็นสำคัญที่มีการพูดคุยกันในหลายเวทีทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอาเซียน ที่พยายามผลักดันการแก้ไขปัญหาเหล่านี้มาอย่างยาวนาน แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร  ซึ่งธนาคารโลก ก็ได้พยายามให้การสนับสนุนและช่วยเหลือมาโดยตลอด  ด้วยความมุ่งหวังที่จะลดการเผาและการตัดไม้ทำลายป่า  ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดก๊าซเรือนกระจก  โดยโครงการฯ นี้ จะมีผู้เชี่ยวชาญและทีมที่ปรึกษาลงไปทำงานเชิงรุกในพื้นที่  เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนปัญหารากหญ้าอย่างแท้จริง และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันจนเกิดผลมากที่สุด  ประกอบกับประเทยไทยได้ประกาศเจตนารมณ์บนเวทีโลกไว้ว่าจะผลักดันให้ไทยก้าวไปสู่สังคมของเมืองคาร์บอนต่ำ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก  ธนาคารโลกจึงจะเดินหน้าโครงการฯ ภายใต้ความสมดุลใน 2 ส่วน คือ เทคโนโลยีและคนในชุมชน  โดยเฉพาะกลุ่มที่ทำการเกษตร  ซึ่งจะได้นำเทคโนโลยีไปช่วยทำการเกษตรแบบครบวงจรทดแทนการเผา  ตั้งแต่วิธีทำเกษตร การสนับสนุนด้านอุปกรณ์ ตลอดจนการหาผู้ประกอบการมารับซื้อสินค้าที่ปลอด PM2.5 ในราคาสูง  นอกจากนี้ ยังจะได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า และแปรภาพถ่ายจากดาวเทียม ชี้พิกัดที่รวดเร็ว แม่นยำ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ดับไฟได้ทัน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียง

เขียนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2566 16:51:31 น. (view: 1636)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง