News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่ จัดประกวดสวดมนต์หมู่ และบรรยายธรรม ประจำปี 2566

 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 วันนี้ (19 พ.ค. 66) ที่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 7  ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมรวมทั้งวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน ให้มีความประพฤติ ปฏิบัติ เป็นคนดีของสังคม โดยมีผู้เข้าแข่งขันจากทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เพื่อคัดเลือกตัวแทนของภาคคณะสงฆ์ ภาค 7 เข้าประกวดระดับประเทศ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จำนวน 3 ทีม และการบรรยายธรรมระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงชั้นละ 3 คน โอกาสนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถา ให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 7 ด้วยด้าน นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม เป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และงอกงามในสังคมไทย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่นอกจากจะได้รับอานิสงส์จากการทำความดีด้วยการสวดมนต์และบรรยายธรรมแล้ว ยังจะปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตใจที่ดี คิดดี พูดดี ประพฤติดี และพร้อมเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคตต่อไปสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ / ข่าว-ภาพ

19 พฤษภาคม 2566

เขียนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2566 16:33:36 น. (view: 4667)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง