News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กระทรวงแรงงาน จัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ประเภททีม ที่จังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในระดับอาเซียน

วันนี้ (22 พ.ค. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ประเภททีม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2566 โดยแบ่งการแข่งขันไปในสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 25 สาขาทางการ และ 1 สาขาสาธิต  ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะองค์ความรู้ สร้างศักยภาพกำลังแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวทันต่อวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับทีมที่ชนะการแข่งขัน จะได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อไปแข่งขันในระดับอาเซียน ระหว่างวันที่ 18-28 กรกฎาคม 2566 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ก่อนที่จะไปแข่งขันในระดับเอเชีย ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2566 และแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ช่วงเดือนกันยายน 2567 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2513 สืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานแนะแนวอาชีพและการแข่งขันฝีมือแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2513 ณ ลุมพินีสถาน กรุงเทพมหานคร และทรงมีพระราชดำรัสในพิธีเปิดงานตอนหนึ่งถึงปัญหาเรื่องช่างฝีมือว่า “ช่างฝีมือต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน” จากพระราชดำรัสของพระองค์ทรงแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีความห่วงใยต่อกำลังแรงงานของไทย และทรงให้ความสำคัญกับมาตรฐานงานช่างของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง ทำให้การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ถูกจัดมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 53 ปี

เขียนเมื่อ 22 พฤษภาคม 2566 15:21:49 น. (view: 4780)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง