News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ทกจ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “Calories Credit Challenge”

 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ระดับอำเภอ “Calories Credit Challenge” ชวนประชาชนสะสมวันละ 1,000 แคลอรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ (23 พ.ค. 66) ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนพี่น้องประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาสะสมแคลอรี่ระดับอำเภอ (Calories Credit Challenge) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี 2566 สำหรับโครงการ Calories Credit Challenge เป็นกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสะสมแคลอรี่ ไม่น้อยกว่า 10,000 แคลอรี่ และต้องมีวันที่ส่งผลภายในระยะเวลาที่กำหนด วันละไม่เกิน 1,000 แคลอรี่ เพื่อชิงรางวัลในแต่ละอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สะสมแคลอรี่สูงสุด 50 คนแรก ของแต่ละอำเภอจะได้รับเสื้อรางวัลที่ระลึก และผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สะสมแคลอรี่สูงสุดของแต่ละอำเภอ จะได้รับนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ (Smart Watch) ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Calories Credit Challenge หรือ CCC ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วย 5 ขั้นตอนง่ายๆ ด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566***********

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

23 พฤษภาคม 2566

เขียนเมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 13:25:25 น. (view: 2996)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง