News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จับมือภาคีเครือข่าย จัดโครงการหนูน้อยรักการอ่าน "ยิ่งอ่าน ยิ่งสร้าง แรงบันดาลใจ" ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับตนเอง

 วันนี้ (25 พ.ค. 66) ที่ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off หนูน้อยรักการอ่าน "ยิ่งอ่าน ยิ่งสร้าง แรงบันดาลใจ" เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับตนเองด้วยเรียนรู้และพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยมี ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานสำหรับโครงการในครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ บริษัทบีทูเอส จำกัด แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิหนึ่งอ่านล้านตื่น จัดกิจกรรมแข่งขันอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ "หนูน้อยรักการอ่าน ยิ่งอ่าน ยิ่งสร้างแรงบันดาลใจ" เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไว้เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยการเรียนการสอน และการอ่าน ให้กับครูในโรงเรียน อีกทั้งยังรณรงค์ให้นักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดการศึกษาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือดีที่เป็นประโยชน์ได้เท่าเทียมกัน และเพื่อให้นักเรียนสามารถมีหนังสืออ่านนอกเวลาเรียน สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนอีกด้วยทั้งนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่มีคนตื่นตัวในเรื่องการอ่านหนังสือมากขนาดนี้ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเล่มหรือหนังสือเสียง (Audiobook) หรือ e-book จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ห้องสมุดในยุคนี้จึงมีทั้งห้องสมุดที่มีหนังสือเล่มให้หยิบอ่าน และห้องสมุดออนไลน์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้แห่งใหม่ให้กับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือดี ๆ ที่เด็ก ๆ สามารถยืมหนังสือได้โดยที่ไม่ต้องมาห้องสมุดเพื่อลดปัญหาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และยังสามารถอ่านหนังสือดี ๆ กับครอบครัวได้ โดยการใช้เทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งสร้างนิสัยรักการอ่าน โอกาสทางการศึกษา ลดความเหสื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

เขียนเมื่อ 25 พฤษภาคม 2566 16:35:43 น. (view: 4663)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง