News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการยกระดับประเพณีเดียวขึ้นดอย เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 สร้างการรับรู้ และสนับสนุนแผนแม่บทการขับเคลื่อนครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก 

 วันนี้ (2 มิ.ย. 66) ที่ วิหารครูบาศรีวิชัยยานุสรณ์ มูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับประเพณีเดียวขึ้นดอย เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 โดยมี นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งมี พระครูธีรสุตพจน์ ดร. เจ้าอาวาสวัดผาลาด หน่วยงานราชการ พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มุ่งขับเคลื่อนงานตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ผลักดันความเป็นไทย เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้ให้กับประเทศ ด้วยการขับเคลื่อนงานประเพณีสู่ระดับโลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประเพณีเตียวขึ้นดอยของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการส่งเสริมและยกระดับประเพณี เกิดการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยมิติทางวัฒนธรรม และเกิดการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ในการสนับสนุนแผนแม่บทการขับเคลื่อนครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในสาขาสันติภาพ ต่อยูเนสโก ในปี พ.ศ.2566โดยการจัดงานในวันนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการ “เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยศรัทธา ป๋าระมีบูชา ครูบาเจ้าศรีวิจัย” เพื่อเชื่อมโยงครูบาเจ้าศรีวิชัยและยกระดับประเพณีเตียวขึ้นดอยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และกิจกรรมเสวนา "การยกระดับประเพณีเตียวขึ้นดอยและสร้างการรับรู้ในการสนับสนุนแผนแม่บทการขับเคลื่อนครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นบุคคลสำคัญของโลก" จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาฯ หรือติดตามผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่*************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

2 มิถุนายน 2566

เขียนเมื่อ 02 มิถุนายน 2566 13:38:30 น. (view: 2993)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง