News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ติดตามการตัดแต่งต้นไม้ตามหลักรุกขกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการตัดแต่งต้นไม้ตามหลักรุกขกรรม มุ่งให้ถนนทุกสายมีความปลอดภัยและสวยงาม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในทุก ๆ วันวันนี้ (6 มิ.ย. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการตัดแต่งต้นไม้เกาะกลางถนนตามหลักรุกขกรรม บริเวณสถานีวิทยุเสียงสามยอด ไปจนถึงหน้าบริษัทตันติยานันท์ การ์เม้นท์ จำกัด อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือของสภาพลเมืองเชียงใหม่ สภาเมืองสีเขียว แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ทางหลวงชนบทเชียงใหม่ สภาลมหายใจเชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 โครงการหมอต้นไม้อาสามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และสวยงามของเมือง สอดรับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่มุ่งให้ถนนทุกสายมีความปลอดภัยและสวยงาม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในทุก ๆ วันผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดการดูแลพื้นสีเขียวในพื้นที่เมือง มีความสำคัญทั้งในแง่ความสวยงามและความปลอดภัย เมื่อปลูกแล้วจำเป็นต้องมีการดูแลรักษา ตัดแต่งอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะต้นไม้ตามแนวถนนที่หน่วยงานต่าง ๆ ปลูกริมทางหรือเกาะกลางถนน ซึ่งมีวิธีการแตกต่างจากการปลูกตามสวนสาธารณะ ตามบ้านเรือน หรือในพื้นที่ที่มีความกว้างขวาง ซึ่งต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกตามแนวถนน นอกจากจะช่วยให้ร่มเงาและลดอุณหภูมิบนท้องถนนให้เย็นลงแล้ว ยังเป็นเครื่องมือให้เกิดการขับขี่ที่ปลอดภัย เนื่องจากการปลูกต้นไม้ริมถนนเป็นการทำให้เกิดแนวขอบเขตของถนน คนขับรถสามารถรับรู้ความกว้างของถนนและระมัดระวังในขับขี่ ส่วนเกาะกลางถนนที่มีการปลูกต้นไม้ ก็ช่วยในการแบ่งเลน และช่วยลดอุบัติเหตุจากการขับรถข้ามเลนมาชนกัน ซึ่งสามารถลดอุบัติเหตุระหว่างรถยนต์และคนเดินถนนได้ถึงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับเกาะกลางถนนที่ไม่มีการปลูกต้นไม้////////////////////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว

6 มิถุนายน 2566

เขียนเมื่อ 06 มิถุนายน 2566 20:29:35 น. (view: 6826)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง