News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สสจ.เชียงใหม่ ซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีผู้ป่วยจิตเวช ผู้ใช้สารเสพติด ก่อความรุนแรง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีผู้ป่วยจิตเวช ผู้ใช้สารเสพติด ก่อความรุนแรงในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีแนวทางการดำเนินงานที่ปลอดภัยและเป็นไปในทิศทางเดียวกันวันนี้ (6 มิ.ย. 66) ที่ เทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีผู้ป่วยจิตเวช ผู้ใช้สารเสพติด ก่อความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ทั้ง 25 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมจากภาพข่าวตามสื่อที่นำเสนอเหตุการณ์รุนแรงสะเทือนขวัญ ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือสังคม ผู้ก่อเหตุส่วนหนึ่งมีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวช ที่มีปัญหาขาดการรักษาอย่างต่อเนื่อง ขาดยาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับการใช้สุรา สารเสพติด จึงทำให้อาการกำเริบ มีพฤติกรรมก้าวร้าวและก่อความรุนแรงทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รัฐบาลจึงได้มุ่งเน้นให้ประชาชน และบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตได้รับการคุ้มครองสิทธิ และเข้าสู่กระบวนการดูแลด้านสุขภาพ โดยคนในครอบครัว ชุมชน และสังคมสามารถมีส่วนร่วม โดยการเฝ้าระวังสังเกตสัญญาณเตือนการก่อความรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวช อาทิ ผู้ที่มีอาการไม่หลับไม่นอน เดินไปเดินมา พูดจาคนเดียว หงุดหงิดฉุนเฉียว เที่ยวหวาดระแวง เมื่อพบเหตุให้ดำเนินการแจ้งผู้นำชุมชน หรือโทร 191 และ 1669 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุทันที สำหรับการซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับทราบแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชผู้ใช้สารเสพติด ที่เสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง การเข้าระงับเหตุผู้ก่อความรุนแรง เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันของจังหวัดเชียงใหม่ *******************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

6 มิถุนายน 2566

เขียนเมื่อ 07 มิถุนายน 2566 04:41:09 น. (view: 2989)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง