News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เทศบาลนครเชียงใหม่จับมือ เอ็นอีซี ประเทศไทย ปักหมุดเทศบาลนครเชียงใหม่พื้นที่ต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย พัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องดูแลระยะยาว

   วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษา พัฒนา และทดสอบ ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในระบบสาธารณสุขการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องดูแลระยะยาว ระหว่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ และ บริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีและร่วมลงนาม กับนายอิชิโร่ คูริฮารา ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่, นายอิสรา โกยวาณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการบริหาร เอ็นอีซี ประเทศไทย   โดยนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยมีแนวโน้มที่จำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีนโยบายด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทุกกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง ซึ่งรวมมีประมาณ 3 หมื่นคน ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับการเข้าสู่สังคมของผู้สูงวัยในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับวัตถุประสงค์ความร่วมมือกับ     เอ็นอีซี ประเทศไทย ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบดิจิตัลแพล็ตฟอร์ม ในการนำมาใช้ในระบบบริการสาธารณสุขการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยในความดูแลของเทศบาลนครเชียงใหม่ และศึกษาความเป็นไปได้ในการการนำแอปพลิเคชั่นอัจฉริยะด้านอื่นๆ มาใช้ในชุมชน ภายใต้โครงการสมาร์ทฮอสพิทอล (Smart Hospital) เบื้องต้นจะมีการนำร่องในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงสีแดงจำนวน 50 คน จาก 250 คน โดยทำการติดตั้งทดลองระบบก่อนจำนวน 12 ราย ก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทั้งหมดต่อไป   ด้านนายอิชิโร่ คูริฮารา ประธานบริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  เปิดเผยว่าความพร้อมในการพัฒนาและทดลองนำอุปกรณ์ IOT (Internet of things) แบบต่างๆ มาใช้ร่วมกับแอปพลิเคชั่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามดูแลผู้สูงอายุให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับภาครัฐ เพื่อเป็นโมเดลการพัฒนาสู่เมืองยุคใหม่ ที่พร้อมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ พื้นที่ต้นแบบในการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะหรือ Smart Technology ไปต่อยอดประยุกต์ใช้ได้จริงในระดับชุมชน สู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอนาคต  โดย แนวทางความร่วมมือในระยะที่ 1 เอ็นอีซี ประเทศไทย จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ IOT สำหรับการแจ้งเตือนสำหรับญาติผู้ป่วย พร้อมระบบกล้องวงจรที่บ้านผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย และติดตั้งแอพพลิเคชั่นสำหรับการแจ้งเตือนให้กับญาติผู้ดูแล เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถติดต่อกับญาติได้สะดวกมากขึ้นเมื่อมีความจำเป็น หรือมีเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที     ส่วนแนวทางความร่วมมือในระยะที่ 2 เอ็นอีซี ประเทศไทย นำเสนอแอปพลิเคชั่นสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ สามารถบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยการประเมินอาการ การนัดหมาย การบันทึกข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ได้ รวมถึงการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้จากระยะไกลผ่านระบบคลาวด์ และสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น PODD LTC ได้ เพื่อช่วยลดภาระของ พยาบาล/อสม. ให้ทำงานได้ง่ายขึ้น และแนวทางความร่วมมือในระยะที่ 3 เอ็นอีซี ประเทศไทย ทำระบบแพทย์ทางไกล เพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยสามารถได้รับการตรวจวินิจฉัยและรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรงจากที่บ้านเกี่ยวกับอาการป่วยเบื้องต้นที่ไม่รุนแรง หรือติดตามผลการรักษาโรคประจำตัว ผ่านการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอย่าง Tele-Medicine  ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโครงการสมาร์ทซิตี้ มาใช้ในชุมชน ภายใต้โครงการสมาร์ทซิตี้ หรือ ระบบบริหารการจัดการองค์กรส่วนท้องถิ่น จะช่วยให้การบริหารจัดการงานเทศบาล  มีประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น ลดการทำงานซํ้าซ้อน ลดต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคล การจัดการเอกสาร เพิ่มความปลอดภัยการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในระบบคลาวด์ที่มีเสถียรภาพ โดยมีระบบการทำงานในด้านต่างๆ

เขียนเมื่อ 08 มิถุนายน 2566 06:38:31 น. (view: 6826)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง