News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สคร.1 เชียงใหม่ จัดโครงการเฝ้าระวังภัยสุขภาพ ในทัณฑสถานหญิง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ จัดโครงการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ น้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมวันนี้ (9 มิ.ย. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ ที่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  ซึ่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี 2567 และน้อมนำพระราชดำริสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก และโรคโควิด-19 ในเรือนจำด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงมีพระเมตตาและทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งผู้ต้องขังในเรือนจำ ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ พร้อมพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดการประสานการปฏิบัติทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยภายในงาน ได้มีการมอบรองเท้า จำนวน 60 คู่ การให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำนวน 100 โดส และภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) อีก 100 โดส พร้อมให้ความรู้การป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ต้องขังเป็นอย่างดี////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ / ข่าว-ภาพ

9 มิถุนายน 2566

เขียนเมื่อ 09 มิถุนายน 2566 14:22:09 น. (view: 2996)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง