News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ( บก.คฟป.ทภ.3 ) ณ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละจังหวัดเชียงใหม่ โดยดำเนินการในห้วงวันที่ 1 ต.ค.62 ถึง 30 เม.ย. 63   พล.ต.อำนาจ   ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า จากการที่นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์ฝุ่นละออง และได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมและบูรณาการแผนงานป้องกันแบะแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เน้นการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ วางแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยและแผนเผขิญเหตุในพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ( บก.คฟป.ทภ.3 ) ณ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงวันที่ 1 ต.ค.62 ถึง 30 เม.ย. 63 โดยมี พล.ท.ฉลองชัย   ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้บัญชาการการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 (ผบ. บก.คฟป.ทภ.3 ) 

    สำหรับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ( บก.คฟป.ทภ.3 )ดำเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ โครงการป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2563 รายการซักซ้อมดับไฟป่า และรายการลาดตระเวนควบคุมไฟป่าและหมอกควัน เพื่ออำนวยการควบคุมการดำเนินงานกาแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีการจัดตั้งชุดรณรงค์เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 14 ชุดปฎิบัติการ จากมณฑลทหารบก และหน่วยที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการเกิดไฟป่า การให้ความรู้ ความเข้าใจกับราษฎรในการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า

สำหรับแผนปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในครั้งนี้ประกอบด้วยระบบบัญชาการเหตุการณ์โดยการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ประสานเครือข่าย หารางเสริมการหยุดเผาในำนที่การเกษตร การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์  นอกจากนี้มีกิจกรรมการสร้างความตระหนัก โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เสี่ยง สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์การป้องกันในพื้นที่  การลดปริมาณเชื้อเพลิง ตลอดจนมาตรการจิตอาสาประชารัฐ

เขียนเมื่อ 10 ตุลาคม 2562 07:00:01 น. (view: 2994)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง