News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

คณะทำงานส่วนล่วงหน้านายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับคณะนายกรัฐมนตรีมาตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ 14 ก.ย. - คณะทำงานส่วนล่วงหน้านายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานที่และการจัดเตรียมในส่วนต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการ กระทรวงการคลังและคณะ ซึ่งมีกำหนดการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 นี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้เพื่อที่จะมาพบปะกับประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่

ตามกำหนดการของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ เริ่มจากเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงค่ำของวันที่ 15 ก.ย.โดยเข้าเยี่ยมชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ จากนั้นในวันเสาร์ที่ 16 ก.ย. ช่วงเช้าจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการอุโมงค์ผันน้ำ เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ที่บริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อศึกษาต้นแบบการพัฒนาพื้นที่น้ำ ป่า อาชีพและการใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนตามแนวพระราชดำริ จากนั้นในช่วงบ่ายจะไปพบปะกับคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ระบบขนส่งคมนาคม สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มช.ในช่วงเย็นจะไปเยี่ยมชมกิจกรรมถนนคนเดินวัวลาย อ.เมืองเชียงใหม่

ส่วนภารกิจในวันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย.คณะนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย จากนั้น จะเดินทางต่อไปพบปะกับประชาชนที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อพูดคุยและหารือการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มเที่ยวบิน และสุดท้ายจะเดินทางไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่  เพื่อร่วมพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนารวมทั้งขยายเวลาบริการเพิ่มเที่ยวบินหลังเที่ยงคืนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นก่อนเดินทางกลับ

เขียนเมื่อ 15 กันยายน 2566 13:02:41 น. (view: 6826)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง