News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกลางเมืองเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และยังสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

พลตำรวจโท สุคุณ พรหมายน ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเปิดอาคารพรหมายน(พม-มา-ยน) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และยังเป็นที่ทำการส่วนหน้าตำรวจท่องเที่ยว 1 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากขึ้น ยกระดับการให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชน สร้างภาพลักษณ์ของตำรวจท่องเที่ยว สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ใกล้ชิดกับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถเข้าถึงโดยง่าย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ส่งเสริมมาตรการในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีชั่น รองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบกับมี คอลเซ็นเตอร์ 1155 บริการตลอด 24 ชั่วโมง รับแจ้งเหตุ ร้องเรียนได้ถึง 5 ภาษา ทำให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น 

 นอกจากนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ยังมอบโล่เกียรติคุณแก่ตำรวจท่องเที่ยวกองกำกับการ2เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย 

เขียนเมื่อ 19 กันยายน 2566 11:36:27 น. (view: 224)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง