News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

รองเลขา กพฐ. “ดร.ธีร์” เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบเกียรติบัตรการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียน เสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา

 ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด, มอบเกียรติบัตรและมอบนโยบาย แก่นักจิตวิทยาโรงเรียน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 245 เขตทั่วประเทศ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศป.สพฐ.) พร้อมทั้งให้กำลังใจในการทำงานแก่นักจิตวิทยาโรงเรียน โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นเจ้าภาพจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมฯ ครั้งนี้ว่า เพื่อให้นักจิตวิทยาโรงเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการดำเนินงานในบทบาทของนักจิตวิทยาโรงเรียน, เพื่อให้นักจิตวิทยาโรงเรียนมีความรู้สึกมั่นใจในการนำทักษะความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งครู นักเรียน และพ่อแม่ผู้ปกครอง และฝึกอบรมนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีบทบาทในการดูแล ป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานสถานศึกษา ในการป้องกัน แก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนให้แก่นักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 245 เขตทั่วประเทศ จำนวน 245 คน สืบเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงของพฤติกรรมการกลั่นแกล้ง รังแกกัน (Bully) ของนักเรียนระหว่างนักเรียนด้วยกันเอง หรือระหว่างนักเรียนกับบุคคลอื่นที่นักเรียนรู้จักและไม่รู้จักทั้งในสถานศึกษา นอกสถานศึกษานักเรียนมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงเลียนแบบต่อ ๆ กันมา และนักเรียนเลียนแบบจาก Social Media นอกจากนี้แล้วยังพบความรุนแรงอื่นที่ เช่น ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาสังคม ชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดนักเรียนและอื่นๆ ทุกปัญหาล้วนส่งผลกระทบ ต่อนักเรียนทั้งผู้ถูกกระทำหรือผู้กระทำโดยตรง เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา และสนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการดูแล ป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลด่านหน้า จึงกำหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขึ้น 

ดร.ธีร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับนักจิตวิทยาโรงเรียน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและป้องกันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เขียนเมื่อ 19 กันยายน 2566 13:42:25 น. (view: 6828)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง