News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 ภายใต้แนวคิด “วิถีไทย วิถีธรรม ถิ่นเหนือล้ำแหล่งวิชา รักษ์ศาสตร์ศิลป์ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่สากล” ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดย ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 มอบหมายให้ นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนการจัดงาน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2566 สนามแข่งขันโรงเรียนในอำเภอสันทราย 7 แห่ง โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 126 แห่ง 5 สาขา การแข่งขัน 221 รายการ พร้อมกันนี้ ดร.พิเศรษฐ์ ไชยสุภา และนายจันทร์ลอย สุรภีร์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

ดร.พิเศรษฐ์ ไชยสุภา รายงานการจัดงานว่า การจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับชาติ ณ จังหวัดตาก ต่อไป  การจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 126 โรงเรียนและ 5 สาขา รายการการแข่งขันจำนวน 221 รายการ และได้รับการอนุเคราะห์จากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 2. โรงเรียนสันทรายหลวง 3. โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 4. โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 5. โรงเรียนบ้านป่าบง 6. โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง และ7. โรงเรียนสันทรายวิทยาคม เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน และขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ ได้แก่ สถานนีตำรวจแม่โจ้ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 วัดแม่แก้ดน้อย และวิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา

เขียนเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2566 14:35:50 น. (view: 6342)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง