News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดฝึกอาชีพเสริมแก่แรงงานชาวเชียงใหม่หลังกลับจากอิสราเอล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานชาวเชียงใหม่ ที่เข้ารับการฝึกอาชีพกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ หลังกลับจากอิสราเอล วันนี้ (16 พ.ย.66) ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานชาวเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ที่แจ้งความประสงค์ฝึกอาชีพเพิ่มทักษะหลังจากกลับมาภูมิลำเนา ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้เปิดฝึกอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มทักษะฝีมือตามความต้องการของแรงงาน จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์รองรับเกษตรอัจฉริยะ ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2566 และหลักสูตรการทำเครื่องดื่มกาแฟ ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 แบบไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งนี้ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ฝากถึงแรงงานไทยที่ยังอยู่ในประเทศอิสราเอล ว่าขณะนี้สถานการณ์ในประเทศอิสราเอลมีความรุนแรงที่ทวีคูณขึ้น ขอให้แรงงานไทยและชาวเชียงใหม่ที่ยังอยู่ที่อิสราเอลกลับมายังประเทศไทย เนื่องจากเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัย โดยจังหวัดเชียงใหม่ และทางรัฐบาลก็ได้มีมาตรการช่วยเหลือในหลายด้าน อาทิ การเข้ารับการฝึกอาชีพเพิ่มทักษะ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และโครงการสินเชื่อคืนถิ่นแรงงานไทย ทั้งนี้หากสถานการณ์สงบลงแล้ว มีแรงงานที่ประสงค์อยากกลับไปทำงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้การช่วยเหลือ*********************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังวัดเชียงใหม่

16 พฤศจิกายน 2566สามารถดาวน์โหลดวิดีโอได้ที่ลิงค์ : https://drive.google.com/file/d/1lV3HH5HJm9Jb9tbVVYp7B3ePImhzq2fD/view?usp=drive_link

เขียนเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2566 14:12:39 น. (view: 1642)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง