News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ประจำปี 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่     วันนี้ (18 พ.ย. 66)  เวลา 09.09 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ คุณชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย เรืออากาศโท    ก้องเกียรติ ดำรักษ์ อุปนายกสมาคมสโมสรพนักงานการบินไทย คนที่ 2 พร้อมคณะ นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วย นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวีดเชียงใหม่ ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมงาน     โอกาสนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส  พร้อมทั้งถวายจตุปัจจัยให้กับเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร  เพื่อใช้ในการทำนุบำรุงศาสนาและการประกอบศาสนพิธีต่างๆ โดยมียอดเงินบริจาคสมทบทุนในครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,076,730.79 บาท     ทั้งนี้ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร หรือ วัดดอยสุเทพ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ในเขตอุทยานดอยสุเทพ-ปุย  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1927 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งราชอานาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย  ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา มีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน ลานเจดีย์เป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือพระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ) ถือเป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ****************************สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภาพ / ข่าว

18 พฤศจิกายน 2565 

เขียนเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2566 15:42:35 น. (view: 6319)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง