News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ร่วมเยี่ยมชมการจัดงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพมหานคร 2567

 เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 67  เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ กรุงเทพมหานคร นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเยี่ยมชมการจัดงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพมหานคร 2567 (Bongkok Design Week 2024) ร่วมกับคณะทำงานจัดทำเอกสารยื่นประมูลสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจำปีของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์องค์การยูเนสโก จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพิชิต วีรังคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับและกล่าวถึงภาพรวมของการจัดงานสำหรับการจัดงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพมหานคร เป็นความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) กับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม สถาบันการศึกษา นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ชุมชน และองค์กรต่างประเทศ ที่จัดขึ้น ภายใต้แนวแนวคิด “Livable Space คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี” ซึ่งมีกำหนดการจัดระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักสร้างสรรค์จากสาขาต่างๆ ทุกรุ่นทุกวัยให้ได้มีโอกาสมาร่วมกันคิดและทดลองแนวคิดตั้งแต่สิ่งเล็กๆ ถึงมุมมองภาพใหญ่เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายในการสร้างเมืองที่น่าอยู่กว่าที่เคยเป็น ทั้งในด้านมิติคุณภาพชีวิตและมิติด้านเศรษฐกิจ โดยเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2567 จัดขึ้นใน 15 ย่าน และพื้นที่อื่นๆ อาทิ ย่านเจริญกรุง - ตลาดน้อย ย่านพระนคร ย่านปากคลองตลาด ย่านเยาวราช ย่านอารีย์ - ประดิพันธ์ เป็นต้น ผ่าน 6 โปรแกรมหลัก 500 กิจกรรม ซึ่งภายในงานมีทั้งการจัดแสดงผลงานศิลปะที่สรรค์สร้างขึ้นมาจากเศษวัสดุที่เหลือใช้และถูกมองข้ามให้กลายมาเป็นผลงานศิลปะที่สวยงามและมีคุณค่า การนำเสนอผลงานและสินค้าที่เกิดจากการเอาสิ่งที่มีและผลิตอยู่ภายในชุมชนผ่านกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ จนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน การเสนอผลงานศิลปะผ่านสถาปัตยกรรมที่มีอยู่คงเดิม ผ่านการใช้แสงสีเสียงเพื่อสร้างผลงานศิลปะในรูปแบบใหม่ อาทิ ป้อมพระกาฬ เป็นต้น ทั้งนี้นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดด้านการตลาดมาปรับปรุงและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีอยู่เดิมของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ได้ในอนาคตอีกด้วย*********************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

เขียนเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2567 09:17:48 น. (view: 8083)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง