News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

UNDP เปิดเวทีหารือผลการสำรวจความก้าวหน้า SDGs ของ 15 จังหวัดนำร่อง ที่ จ.เชียงใหม่

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP เปิดเวทีหารือพหุภาคีเรื่อง “ผลการสำรวจความก้าวหน้า SDGs ของ 15 จังหวัดนำร่อง” ของจังหวัดเชียงใหม่ ระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน เพื่อจัดทำชุดข้อมูลการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดวันนี้ (9 ก.พ. 67) ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดเวทีหารือพหุภาคีเรื่อง “ผลการสำรวจความก้าวหน้า SDGs ของ 15 จังหวัดนำร่อง” ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเวทีที่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับจังหวัด และส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด โดยมี นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมหารือในครั้งนี้สำหรับในเวทีหารือพหุภาคีในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอรายงานผลการสำรวจและวิเคราะห์ SDG Survey และผลการสำรวจและวิเคราะห์ SDGs Profile จากนั้นได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น ต่อผลการสำรวจและวิเคราะห์จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ข้อมูลจากการระดมความคิดเห็นต่อผลการสำรวจความก้าวหน้า SDGs ในพื้นที่ 15 จังหวัดนำร่องจะนำไปประกอบการพัฒนาการจัดทำรายงานชุดข้อมูลการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับจังหวัด ที่เหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่ต่อไป*********************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

9 กุมภาพันธ์ 2567 

เขียนเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2567 13:59:16 น. (view: 249)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง