News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่สั่งงดการจัดการเชื้อเพลิงชั่วคราวหลังสภาพอากาศไม่เอื้อยืนยันเฝ้าระวังรับมือตลอด 24 ชั่วโมงแต่วันช่วงมี.ค.-พ.ค. PM 2.5 อาจแรงขึ้น

 เชียงใหม่ 12 ก.พ.- นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเตือนช่วงนี้ทำให้การระบายอากาศแย่ลงมีความเสี่ยงต่อปัญหามลพิษ PM 2.5 เกินมาตรฐาน จังหวัดจึงได้มีการแจ้ง 25 อำเภอให้งดจัดการเชื้อเพลิงตามระบบ Fire D เป็นการชั่วคราวตามแผนการจัดการในขณะนี้ แม้จะเหลือมวลเชื้อเพลิงอีกเป็นจำนวนมากแต่จะทยอยจัดการในช่วงอากาศที่ไม่เป็นปัญหาต่อไป ทั้งนี้ยังมีความเป็นห่วงช่วงเดือนเมีนาคมถึงพฤษภาคม ที่สถานการณ์อาจหนักขึ้นจากสภาพปัจจัยอื่นๆทั้งในและนอกพื้นที่ แม้ช่วงระยะนี้สถานการณ์จะดีกว่าปีก่อนเป็นอย่างมาก พบจุด hotspot ลดลงเกิน 80-90% ก็ตาม

ส่วนมาตรการจัดการยังคงเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ทั้งประกาศควบคุมและเป้าหมายที่กำหนดต้องลดปัญหาจากปีก่อน 50% ตามประกาศการกำหนดเขตการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและเขตควบคุมการเผาของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2567 โดยสามารถบริหารจัดการเชื้อเพลิงทางการเกษตรได้ตามแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่ได้จัดทำในระดับอำเภอและตำบล ซึ่งต้องลงทะเบียนในระบบการจองจัดการเชื้อเพลิงใน แอปพลิเคชัน FireD หากได้รับการอนุญาตจะต้องจัดทำแนวกันไฟและควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปพื้นที่อื่น และประกาศเขตควบคุมการเผาพื้นที่นอกเขตบริหารจัดการเชื้อเพลิง ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 – 30 เมษายน 2567 โดยห้ามเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิดในพื้นที่ชุมชนห้ามเผาขยะ กิ่งไม้ ใบไม้ หากฝ่าฝืนหรือปล่อยปละละเลยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดในทุกกรณี เพื่อให้การบริหารจัดการเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพสามารถแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมาย

เขียนเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2567 16:53:58 น. (view: 6826)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง