News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชิญชวนพุทธศานิกชนร่วมฟังพระธรรมเทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย ภาคเหนือ วันที่ 4 เมษายน 2567

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เตรียมจัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนา “เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย” ภาคเหนือ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่วันนี้ (19 มี.ค. 67) ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยผ่านการแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ถึงการจัดงานเทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เตรียมจัดขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567โดยการจัดพิธีเทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ภาคเหนือครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนจะได้รับฟังการปาฐกถาธรรมพิเศษ โดย พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และจะได้รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา จากพระมหาภูวนาถ ฉายา อรุณเมธี พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่ 1 พระครูสังฆภารวิมล (รัตน์พงศ์) ฉายา มหาคมฺภีรวํโส พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 1 และพระครูปลัดธีรนวัช ญาณสิทธิวาที ขณะเดียวกัน พระเทพสิงหวราจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เปิดเผยเพิ่มเติมถึงกิจกรรมของทางคณะสงฆ์ ที่มีกำหนดการจัดพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ในวันที่ 25 มีนาคม 2567 นี้ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนพุทธศานิกชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

***********************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

19 มีนาคม 2567

เขียนเมื่อ 19 มีนาคม 2567 16:32:20 น. (view: 4670)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง