News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ มอบอาคารเรียนให้กับนักเรียนใน อ.พร้าว

 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนเทียนเล่มน้อย สนับสนุนการศึกษาของเยาวชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในอำเภอพร้าววันนี้ (20 มี.ค. 67) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปยังอำเภอพร้าว เปิดอาคารเรียนแห่งใหม่ ของโรงเรียนเทียนเล่มน้อย ตั้งอยู่ที่ 150 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแห่งที่สองในจังหวัดเชียงใหม่ที่มูลนิธิเมืองไทยเมตตากิจ สนับสนุนงบประมาณสร้างขึ้น และอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยมี ดร.กอร์ดอน หวอง พระสังคนายกคริสเตียนในคณะเมธอดิสท์ แห่งประเทศสิงคโปร์ พร้อมด้วยข้าราชการและนักธุรกิจชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารกันอย่างพร้อมเพรียงสำหรับโรงเรียนเทียนเล่มน้อย เป็นชื่อที่สื่อถึงแสงสว่างของพระเจ้าที่ส่องสว่างออกมาจากเด็กแต่ละคน เพื่อจุดประกายให้โลกที่มืดมนเกิดแสงสว่าง โดยมีเป้าหมายคือการมอบโอกาสให้กับเด็กได้มีอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นผ่านการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการสอนจริยธรรมคริสเตียนที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่สร้างขวัญและกำลังใจโดยยึดหลักความรู้ของพระเจ้า โอกาสนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสมอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้กับโรงเรียนเทียนเล่มน้อย แห่งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในอำเภอพร้าว โดยเชื่อว่าโรงเรียนแห่งนี้จะสร้างนักเรียนให้มีพัฒนาการที่ดีและมีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นอนาคตที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป**************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

20 มีนาคม 2567 

เขียนเมื่อ 20 มีนาคม 2567 17:40:05 น. (view: 4666)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง