News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

เชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมจัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2567 อย่างยิ่งใหญ่

 จังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมจัดงานสงกรานต์ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่” ประจำปี 2567 พร้อมกิจกรรมอัดแน่นเต็มรูปแบบ 7-17 เมษายน นี้ เพื่อสืบสานประเพณีดั้งเดิมของชาวล้านนากว่า 728 ปี และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัด เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2567 ที่ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่” ประจำปี 2567  ซึ่งในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-17 เมษายน 2567  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมากว่า 728 ปี พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า งานประเพณีสงกรานต์ หรือ งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ถือเป็นเทศกาลที่สำคัญยิ่งของชาวจังหวัดเชียงใหม่  เนื่องจากเทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่ทุกคนรอคอย  ไม่ว่าจะไปอยู่หนแห่งใดเมื่อถึงเทศกาลนี้ก็จะกลับมายังถิ่นกำเนิดเพื่อมาอยู่ร่วมกับครอบครัว  จึงถือเป็นเทศกาลแห่งครอบครัวและเป็นเทศกาลแห่งความสุขของชาวเชียงใหม่  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานนี้ขึ้นเพื่อต้อนรับชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว  โดยงานสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้มีความพิเศษกว่าที่ผ่านมา  เนื่องจากองค์การ UNESCO ได้ประกาศให้ประเพณีสงกรานต์ของไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ  โดยจะมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 5 จังหวัดของประเทศที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกให้เข้าร่วมลงทะเบียน จากการที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม  โดยการจัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองในปีนี้นอกจากจะจัดขึ้นในตัวเมืองเชียงใหม่แล้ว  ก็จะกระจายจัดงานครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ  ทั้งในรูปแบบของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและความสนุกสนานบันเทิงในรูปแบบของสงกรานต์ร่วมสมัย ด้าน นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ มีเป้าหมายในการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้พบกับกิจกรรมที่เป็นไฮไลต์ อาทิ ขบวนสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา พร้อมทั้งสนุกสนานไปกับการเล่นน้ำสงกรานต์บนถนนแห่งสายน้ำ สืบสานมหาสงกรานต์เชียงใหม่ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย โดยในปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นับล้านคน  ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้ท่องเที่ยวปลอดภัย เล่นสงกรานต์อย่างมีวัฒนธรรม และเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจ ในเทศกาล “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567” ในครั้งนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ... ภาพ / ข่าว

21 มีนาคม 2567

เขียนเมื่อ 22 มีนาคม 2567 09:38:26 น. (view: 246)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง