News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกาศผลสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ (ว16)

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกาศผลสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ (ว16)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2567 โดยผู้ผ่านเกณฑ์ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จำนวน 11 ราย และเริ่มปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 1/2567 นี้

ดร.อุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กล่าวว่า ในการดำเนินการสอบข้อเขียน (ภาค ก) ความรอบรู้ และความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (ภาค ข) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 และ (ภาค ค) ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านป่าติ้ว ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าสอบจำนวน 79 คน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ทาง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 มีมาตรการในการป้องกันการทุจริต และดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัด ดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้ ทำให้เกิดความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม ตรวจสอบได้

เขียนเมื่อ 07 พฤษภาคม 2567 15:14:00 น. (view: 261)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง