News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน

 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน เตรียมนำไปสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพ ในวันวิสาขบูชา8 พ.ค. 67 ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีสมโภชน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา เพื่อนำไปสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพ ในวันวิสาขบูชา 22 พฤษภาคม นี้ โดยมี พระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งนี้ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสรงพระราชทาน เพื่อสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ณ วัดพระธาตุราชวรวิหาร ตั้งแต่วันที่ 8 - 21 พฤษภาคม 2567 โดยจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนาเป็นประจำทุกวัน ซึ่งจะมีการประกอบพิธีทั้งหมด 3 ช่วง คือ ช่วงเช้า เวลา 09:30 น. และช่วงเย็นเวลา 16:00 น. จะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และช่วงค่ำเวลา 19:00 น. จะเป็นพิธีแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ / ข่าว-ภาพ

8 พฤษภาคม 2567

เขียนเมื่อ 09 พฤษภาคม 2567 08:57:42 น. (view: 6826)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง