News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

ภาพขณะดวงอาทิตย์ตั้งฉากจังหวัดเชียงใหม่ เสมือนไร้เงา

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) หรือ NARIT กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เผยภาพถ่ายวัตถุ และบุคคลในช่วงที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับจังหวัดเชียงใหม่พอดี เวลาประมาณ 12:20 น. วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 บันทึกภาพ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จะเห็นได้ว่าช่วงที่ดวงอาทิตย์อยู่ในแนวระนาบตั้งฉาก ผ่านเหนือศีรษะ เงาจะอยู่ใต้วัตถุพอดี เสมือนไร้เงา ซึ่งเป็นครั้งแรกของปีนี้

  

ทั้งนี้ ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น 2 ครั้งต่อปี ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม และในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ที่ละติจูด 5-20 องศาเหนือ ดวงอาทิตย์จึงเคลื่อนผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะ หรือตั้งฉากกับพื้นที่ดังกล่าวถึง 2 ครั้ง แต่ละจังหวัดของประเทศไทยจะมีวันและเวลาการเกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ตั้งฉากที่แตกต่างกัน ตรวจสอบวันเวลาการเกิดปรากฏการณ์ในจังหวัดของท่านได้ที่ https://www.narit.or.th/index.php/news/4010

 -----

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-121268-9 ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250

E-mail: pr@narit.or.th Website : www.narit.or.th

Facebook: www.facebook.com/NARITpage, X : @NARIT_Thailand,

Instagram: @NARIT_Thailand, TikTok: NARIT_Thailand

เขียนเมื่อ 15 พฤษภาคม 2567 08:55:36 น. (view: 6826)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง