News & Activity

ข่าวและกิจกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มช. เตรียมจัดประชุมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือด และล้างไตทางช่องท้อง แก่เภสัชกรที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล

คณะเภสัชศาสตร์ มช. เตรียมจัดประชุมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือด และล้างไตทางช่องท้อง แก่เภสัชกรที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล

.

วันนี้ (4 มิ.ย. 67) ที่เรือนริมน้ำ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ภก.วันชนะ สิงห์หัน อาจารย์ประจำภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม เปิดเผยผ่านการแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ ว่าคณะเภสัชศาสตร์เตรียมจัดงานประชุมวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่เภสัชกร ได้แก่ การประชุม Health Economic Evaluation for Decision Making ในวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 และการประชุม Pharmacotherapy Concepts in Chronic Kidney Disease and Renal Replacement Therapy ในวันที่12-14 มิถุนายน 2567 ที่โรงแรม ดิเอ็มเพรส พรีเมียร์ เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2567 

.

ซึ่งงานประชุมวิชาการ Pharmacotherapy Concepts in Chronic Kidney Disease and Renal Replacement Therapy เป็นการจัดเป็นครั้งแรก ซึ่งได้รับความมือจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือด และล้างไตทางช่องท้อง แก่เภสัชกรที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล ทำให้เภสัชกรสามารถนำความรู้และทักษะไปพัฒนาการดูแลทางด้านการใช้ยาแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมถึงประชาชนทั่วไป ภายในงานประชุมวิชาการฯ จะได้พบกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งแพทย์และเภสัชกร ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิที่มากประสบการณ์ ที่จะมาร่วมนำเสนอบรรยายองค์ความรู้และความก้าวหน้าทางด้านการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยโรคไต .

////////////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

4 มิถุนายน 2567

เขียนเมื่อ 04 มิถุนายน 2567 16:48:23 น. (view: 6826)

รูปภาพ-เอกสารประกอบ
FM100 CMU Logo
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 50200

Call us

On air : 053-942711-2
Office : 053-942710

Email & Fax

EMAIL : fm100@cmu.ac.th
          fm100cmu@yahoo.com

LINE :  FM100CMU 

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน
https://forms.gle/e4E3rYTnv3LvxcxN8

ติดตาม FM100 ได้ทุกช่องทาง

รับฟังรายการสดได้ทาง